Staatsbosbeheer Onderzoek verbreden, kennis vergroten

Naturalismedewerker in natuurgebied Staatsbosbeheer

Naturalis werkt sinds 2021 officieel samen met Staatsbosbeheer. De samenwerking richt zich op monitoring, wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en het beleven van natuur en landschap. Ook willen zowel Naturalis als Staatsbosbeheer meer jongeren betrekken bij vraagstukken over duurzaamheid. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur bij Naturalis: “Met de enorme achterban van Staatsbosbeheer kunnen we nog meer mensen bereiken en aanzetten om mee te doen aan onderzoek op het gebied van biodiversiteit. Denk aan de Nationale Bijentelling, die Staatsbosbeheer jaarlijks extra onder de aandacht helpt te brengen.”

Van elkaar leren

Wetenschappers en boswachters gaan samen aan de slag om van elkaar te leren. Veel onderzoeken die Naturalis doet zijn van grote waarde voor het dagelijks werk. Naturalis brengt de komende jaren de hele biodiversiteit van Nederland in kaart. Een enorm groot en waardevol project, onder de naam Arise, waarmee de onzichtbare biodiversiteit, zichtbaar gemaakt wordt. Hoe beter we weten wat er allemaal leeft in ons land, hoe beter we samen deze soorten kunnen beschermen.

Arise

Betrokken
partner

Directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen: “Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. In de samenwerking met Naturalis kunnen we samen de kennis versterken en nog meer mensen bereiken.”

 

Staatsbosbeheer is onderdeel van de Rijksoverheid en heeft als doel heeft de natuur in Nederland te versterken. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van 273.000 ha bos- en natuurgebieden verspreid over de 12 Nederlandse provincies en levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke doelen als nationale waterveiligheidsdoelstellingen (langs de kust en grote rivieren), hout- en biomassaproductie, natuureducatie, drinkwatervoorziening, regionale economie en sociale cohesie.

Staatsbosbeheer

 

 

 

Natuurgebied Staatsbosbeheer
Natuurgebied Staatsbosbeheer

Onze 
geschiedenis

Naturalis en Staatsbosbeheer treffen elkaar al langer in uiteenlopende projecten. Beide instituten zetten zich in om ons groene erfgoed te behouden voor de toekomst. Beide willen we een zo groot mogelijke groep doordringen van het belang ervan. Een samenwerking die op een natuurlijke manier ontstond en groeide en nu officieel is gemaakt. 

Medewerkers Naturalis in natuurgebied Staatsbosbeheer

Waarom
samenwerken

Met de enorme achterban van Staatsbosbeheer kunnen we nog meer mensen bereiken en aanzetten om mee te doen aan onderzoek op het gebied van biodiversiteit. De Nationale Bijentelling bijvoorbeeld die jaarlijks plaatsvindt in april is hier een goed voorbeeld van. Ruim 11.000 Nederlanders bijen. Staatsbosbeheer hielp de telling onder de aandacht te brengen.

Meer
informatie

Voor vragen over de samenwerking met Staatsbosbeheer kun je mailen naar Josien Schraverus via josien.schraverus@naturalis.nl.

 

Relevante
projecten

Verschenen
persberichten