Naturalis en Staatsbosbeheer werken samen aan kennis over biodiversiteit en natuurbeleving

29 april 2021
Naturalis-museummedewerkers zijn actief in natuurgebieden van Staatsbosbeheer (bron: Reshma Dijkstra)

Naturalis Biodiversity Center en Staatsbosbeheer slaan de handen ineen op het vlak van kennis, biodiversiteit en publiek. De samenwerking richt zich op monitoring, wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en het beleven van natuur en landschap. Ook willen beide organisaties meer jongeren betrekken bij vraagstukken over duurzaamheid. Nu het museum van Naturalis wegens corona nog gesloten is, is museumpersoneel de komende weken in vijf natuurgebieden van Staatsbosbeheer actief. 

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Hulp
van Naturalis in natuurgebieden

De samenwerking is de komende weken al direct zichtbaar. Het museum van Naturalis is op dit moment gesloten wegens corona. Tot het museum heropent zijn museummedewerkers van Naturalis actief in vijf natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Ze verschaffen bezoekers informatie over de natuur, wijzen natuurgenieters waar nodig op regels die in het betreffende gebied gelden en ze helpen bij het opruimen van zwerfvuil. 

Samen
onze kennis verrijken

Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland; de beheerde gebieden liggen verspreid over heel Nederland. Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van de natuur. Door de samenwerking tussen Staatsbosbeheer en Naturalis kan een nog breder publiek bereikt en bewust gemaakt worden van het belang van de natuur. De samenwerking zal de komende tijd voor drie thema’s verstevigd worden. Het gaat om méér groen in en bij de stad, en het beleven van de natuur. Daarnaast zal er samengewerkt gaan worden op het vlak van bos en het gebruik van hout voor duurzaam bouwen. Ook gaan Naturalis en Staatsbosbeheer meer samenwerken op het vlak van onderzoek naar de ecologische kwaliteit van zoet water.  

Wetenschappelijk directeur en Naturalis-onderzoeker prof. Koos Biesmeijer: “Ik ben enorm blij dat we deze samenwerking verder gaan vormgeven. In de enorme gebieden van Staatsbosbeheer valt nog zoveel te ontdekken. Zo kunnen we samen onze kennis verrijken. Daarnaast kunnen we samen de Nederlanders nog beter laten zien hoe wonderschoon, belangrijk én kwetsbaar de natuur is. Fascinatie voor de schoonheid en diversiteit van de natuur, dat is het fundament van Naturalis. We willen het leven op aarde beter begrijpen en helpen om de rijke variatie van de natuur in stand te houden. En juist ook over de Nederlandse natuur valt nog zoveel te ontdekken.”

Directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen: “Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. In de samenwerking met Naturalis kunnen we samen de kennis versterken en nog meer mensen bereiken.”

Meer onderzoek
met hulp van publiek

Waar deze samenwerking Naturalis goed van pas komt is ‘citizen science’; onderzoeken waarbij de hulp van het publiek wordt ingeroepen. Koos Biesmeijer: “Met de enorme achterban van Staatsbosbeheer kunnen we nog meer mensen bereiken en aanzetten om mee te doen aan onderzoek op het gebied van biodiversiteit. De Nationale Bijentelling die afgelopen 17 en 18 april plaatsvond is hier een goed voorbeeld van. In dat weekend telden ruim 11.000 Nederlanders bijen. Staatsbosbeheer hielp de telling onder de aandacht te brengen.”  

Leren
van elkaar

De boswachters gaan samen met wetenschappers aan de slag om van elkaar te leren. Veel onderzoeken die Naturalis doet zijn van grote waarde voor het dagelijks werk. Naturalis brengt de komende jaren de hele biodiversiteit van Nederland in kaart. Een enorm groot en waardevol project, onder de naam Arise, waarmee de onzichtbare biodiversiteit, zichtbaar gemaakt wordt. Hoe beter we weten wat er allemaal leeft in ons land, hoe beter we samen deze soorten kunnen beschermen.

Over
Naturalis

Naturalis Biodiversity Center brengt het leven op aarde in kaart via onze indrukwekkende collectie, kennis en data. Belangrijk, want biodiversiteit is essentieel voor onze toekomst. Alles in de natuur hangt met elkaar samen - en balans is van levensbelang voor het voortbestaan ervan. Naturalis heeft passie voor natuur. We onderzoeken de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen we bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom klimaat, leefomgeving, voedselvoorziening en geneesmiddelen.

Over
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is een vitale maatschappelijke onderneming die als doel heeft de natuur in Nederland te versterken. Als uitvoerende organisatie van de Rijksoverheid ligt daarbij de nadruk op het kenmerkende groene erfgoed. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van 273.000 ha bos- en natuurgebieden verspreid over de 12 Nederlandse provincies en levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke doelen als nationale waterveiligheidsdoelstellingen (langs de kust en grote rivieren), hout- en biomassaproductie, natuureducatie, drinkwatervoorziening, regionale economie en sociale cohesie.

Noot
voor de redactie

Voor meer informatie over de samenwerking kun je contact opnemen met Naturalis Biodiversity Center via communicatie@naturalis.nl of 06 35112999. Of met Staatsbosbeheer via An van Veen: a.veen@staatsbosbeheer.nl, 06-13901872.

Beelmateriaal is te vinden via de volgende link. Bij gebruik graag onder vermelding van de fotograaf.