12–13 years old "Dino fossils" workshop

Triceratops fossil

In this workshop, you'll put yourselves in the shoes of a paleontologist. You'll investigate real dinosaur bones, eggs, footprints and other traces. By feeling, measuring and putting things together, you'll be able to reconstruct the age of the dinosaurs. View dinosaurs in the museum and ponder questions that not even scientists know all the answers to. To round off the workshop, you'll dig up your own dino era fossil.

Dutch only

This program is currently only offered in Dutch

Everything you need to know
in a row

  • Workshop
  • Year 1 (12–13 years old)
  • Length: 120 minutes
  • Number of pupils: no more than 36
  • Areas: workshop "The past", "Dinosaur age" gallery
  • The school supplies: one supervisor for every 20 pupils
  • Naturalis supplies: two educational assistants
  • Objectives: 1. Pupils are introduced to the work of a paleontologist: digging, preparing, putting things together, investigating, reconstructing and debating. 2. Pupils learn how scientists think and find out that they don't always agree with each other.
  • Keywords: excavation, paleontologist, fossils, research, dinosaurs, skeleton
  • At this time, our programs are offered in Dutch only.

Verloop van het programma
in het museum

Het programma bestaat uit drie onderdelen. De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-55 minuten: onderzoeken in workshopruimte Toen
De leerlingen krijgen een korte introductie van het werk van een paleontoloog in het veld. Vervolgens doen ze in een carrousel onderzoek aan echte dinofossielen.

55-85 minuten: zaal Dinotijd
Leerlingen krijgen een echt fossiel of model en achterhalen van welke dinosaurus in de zaal dit geweest is en de plek in het lichaam. Hierna krijgen ze een onderzoekende vraag waarover in de wetenschap nog onduidelijkheid heerst. De vragen gaan over het uiterlijk van dinosaurussen. Leerlingen stemmen door middel van een gekleurd balletje op het antwoord dat zij het meest waarschijnlijk vinden.

85 - 120 minuten: workshopruimte Toen
De uitslag van de stemming wordt besproken. Leerlingen kijken filmpjes waarin wetenschappers argumenten aandragen. De wetenschappers zijn het soms onderling eens en soms oneens. Hierna mogen leerlingen zelf een klein fossiel uithakken en nemen dat mee naar huis.

Booking info
prepare your visit

Everything you need to know about practical matters such as parking, lockers and house rules.

Booking info 

Youth in the museum