15-18 years old Exhibition program "A whirl through evolution"

A whirl through evolution

What came first, wings or feathers? In Naturalis, you can find out by looking at present-day animals and fossils of extinct ones, including dinosaurs. Evolution gives animals new properties. Some of these are successful. They offer advantages when moving to new habitats and new food sources or producing offspring and lead to an increase in the number of different species. Discover the origin of distinctive characteristics, such as wings, legs, hairs, feathers and a trunk, and team up to create a comprehensive genealogy of all vertebrates.

Book directly

Are you interested in this program? Then book your visit easily online by filling in the application form.

To the form (in Dutch) 

Everything you need to know
in a row

  • Exhibition program
  • Senior general secondary education Years 4 and 5, pre-university education Years 4–6
  • Length: 90 minutes
  • Number of pupils: no more than 108
  • Areas: the "Life", "Dinosaur age" and "Ice age" galleries
  • The school supplies: one supervisor for every 20 pupils/students
  • Naturalis supplies: two educational assistants
  • Pupils/students investigate how vertebrates evolved over time. They discover the origin of distinctive characteristics, such as wings, legs, hairs, feathers and a trunk, and find out why they were successful.
  • Keywords: evolution, distinctive characteristic, fish, amphibians, reptiles, birds, mammals, dinosaurs, ice age animals, genealogy
  • At this time, our programs are offered in Dutch only.

Verloop van het programma
in het museum

Het programma bestaat uit drie onderdelen. De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: introductie in ontvangstruimte
Een educatief begeleider ontvangt de klas in de ontvangstruimte. Voor de ontvangst kunnen klassen van verschillende scholen worden samengevoegd. In de interactieve inleiding wordt kennis opgefrist over de ordening van gewervelden. Leerlingen maken op speelse wijze een tijdlijn van het ontstaan daarvan. Ze oefenen ook met uitgestorven dieren zoals T. rex en mammoet. Leerlingen krijgen uitleg van de opdracht. Er wordt een verzamelplek en tijd afgesproken voor na afloop van het programma. Leerlingen bezoeken in twee- of drietallen het museum.

20-50 minuten: in museum
Leerlingen maken een een verkennende opdracht met een stamboom van de gewervelde dieren, waarbij ze (deels uitgestorven) diergroepen in het echt zien.

50-85 minuten: in museum
Leerlingen halen een verdiepende opdracht (A3 poster) bij de Vraagkast in zaal Dinotijd. Ze onderzoeken een zelfgekozen kenmerk, zoals het ontstaan van veren, poten of haren. Er is keuze uit negen verschillende kenmerken. Alle negen onderzoeksopdrachten samen vormen één grote stamboom, die in de klas kan worden opgehangen.

85-90 minuten: afgesproken plek
Leerlingen verzamelen op de vooraf afgesproken plek. Het programma is nu klaar.

Booking info
prepare your visit

Everything you need to know about practical matters such as parking, lockers and house rules.

Booking info 

Youth in the museum