Havo klas 4 en 5, vwo klas 4 tot 6 Zaalprogramma Met sprongen door de evolutie

Met sprongen door de evolutie

Wat was er eerst: vleugels of veren? Onderzoek het in Naturalis door te kijken naar moderne dieren en fossielen van onder andere dinosauriërs. Door evolutie krijgen dieren steeds nieuwe eigenschappen. Sommige zijn succesvol. Ze bieden voordeel bij het verkrijgen van een nieuw leefgebied, voedselbron of nakomelingen en leiden tot een toename in soorten. Ontdek hoe onderscheidende kenmerken, zoals vleugels, poten, haren, veren en een slurf ontstonden en maak samen één grote stamboom van gewervelden.

Reserveer direct

Ben je geïnteresseerd in dit zaalprogramma? Reserveer dan gemakkelijk je bezoek online en vul het aanvraagformulier in.

Naar het formulier

Alles wat je moet weten
op een rij

  • Zaalprogramma
  • Doelgroep: havo/vwo klas 4, 5, 6
  • Duur: 90 minuten
  • Aantal leerlingen: maximaal 108
  • Ruimtes: tentoonstellingen Leven, Dinotijd en De ijstijd
  • Vanuit school: één begeleider per groep
  • Vanuit Naturalis: twee educatieve begeleiders
  •  Leerlingen onderzoeken de evolutie van gewervelde dieren. Ze ontdekken hoe onderscheidende kenmerken, zoals vleugels, poten, haren, veren of een slurf ontstonden en wat hun succes verklaart
  • Kernwoorden: evolutie, onderscheidend kenmerk, vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren, dinosauriërs, ijstijddieren, stamboom

Boekingsinfo
bereid je bezoek voor

Informatie over praktische zaken als parkeren, kluisjes en huisregels.

Boekingsinfo

Jongeren in het museum