Havo klas 4 en 5, vwo klas 4 tot 6: Zaalprogramma Met sprongen door de evolutie

Met sprongen door de evolutie

Wat was er eerst: vleugels of veren? Onderzoek het in Naturalis door te kijken naar moderne dieren en fossielen van onder andere dinosauriërs. Door evolutie krijgen dieren steeds nieuwe eigenschappen. Sommige zijn succesvol. Ze bieden voordeel bij het verkrijgen van een nieuw leefgebied, voedselbron of nakomelingen en leiden tot een toename in soorten. Ontdek hoe onderscheidende kenmerken, zoals vleugels, poten, haren, veren en een slurf ontstonden en maak samen één grote stamboom van gewervelden.

Reserveer direct

Ben je geïnteresseerd in dit zaalprogramma? Reserveer dan gemakkelijk je bezoek online en vul het aanvraagformulier in.

Naar het formulier

Alles wat je moet weten
op een rij

 • Zaalprogramma
 • Doelgroep: havo/vwo klas 4, 5, 6
 • Duur: 90 minuten
 • Aantal leerlingen: minimaal 15, maximaal 108
  (bij de starttijd 10.00 uur is er ruimte voor een maximum van 144 leerlingen. Informeer naar de beschikbaarheid)
 • Ruimtes: tentoonstellingen Leven, Dinotijd, De ijstijd en Evolutie
 • Vanuit school: één begeleider per groep
 • Vanuit Naturalis: twee educatieve begeleiders
 •  Leerlingen onderzoeken de evolutie van gewervelde dieren. Ze ontdekken hoe onderscheidende kenmerken, zoals vleugels, poten, haren, veren of een slurf ontstonden en wat hun succes verklaart
 • Kernwoorden: evolutie, onderscheidend kenmerk, vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren, dinosauriërs, ijstijddieren, stamboom

Download hier de docentenhandleiding

Verloop van het programma
in het museum

Het programma bestaat uit drie onderdelen. De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: introductie in ontvangstruimte
Een educatief begeleider ontvangt de klas in de ontvangstruimte. Voor de ontvangst kunnen klassen van verschillende scholen worden samengevoegd. In de interactieve inleiding wordt kennis opgefrist over de ordening van gewervelden. Leerlingen maken op speelse wijze een tijdlijn van het ontstaan daarvan. Ze oefenen ook met uitgestorven dieren zoals T. rex en mammoet. Leerlingen krijgen uitleg van de opdracht. Er wordt een verzamelplek en tijd afgesproken voor na afloop van het programma. Leerlingen bezoeken in twee- of drietallen het museum.

20-50 minuten: in museum
Leerlingen maken een een verkennende opdracht met een stamboom van de gewervelde dieren, waarbij ze (deels uitgestorven) diergroepen in het echt zien.

50-85 minuten: in museum
Leerlingen halen een verdiepende opdracht (A3 poster) bij de Vraagkast in zaal Dinotijd. Ze onderzoeken een zelfgekozen kenmerk, zoals het ontstaan van veren, poten of haren. Er is keuze uit negen verschillende kenmerken. Alle negen onderzoeksopdrachten samen vormen één grote stamboom, die in de klas kan worden opgehangen.

85-90 minuten: afgesproken plek
Leerlingen verzamelen op de vooraf afgesproken plek. Het programma is nu klaar.

Boekingsinfo
bereid je bezoek voor

Informatie over praktische zaken als parkeren, kluisjes en huisregels.

Boekingsinfo

Jongeren in het museum