10–12 years old Exhibition program "The cycle of nature"

The cycle of nature

All living things must eat to survive. Will the amount of food ever run out? What happens to poop in nature? What does a plant eat? What do stones have to do with food? Follow the cycle of nature and play the cycle game. Uncover the mystery animal and draw components of the plant and animal food cycles. In four galleries, you'll explore the world of "to eat or be eaten"!

Dutch only

At this time, our programs are offered only in Dutch.

Everything you need to know
in a row

 • Exhibition program
 • Groups 7 and 8 (10–12 years old)
 • Length: 90 minutes
 • Number of pupils: no more than 150
 • Areas: the "The earth", "Death", "Seduction" and "Ice age" galleries
 • The school supplies: one parent/supervisor for every 10 pupils
 • Naturalis supplies: one educational assistant
 • Main objective: pupils learn how organisms and their environment form an equilibrium and depend on each other
 • Link to core objective: 40. Pupils learn to distinguish and name common plants and animals in their own environment and learn how they function.
 • Keywords: food cycles, fungi, minerals
 •  At this time, our programs are offered in Dutch only.

Verloop van het programma
in het museum

De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: introductie in ontvangstruimte
De leerlingen starten in de ontvangstruimte onder leiding van onze educatieve begeleider. Leerlingen krijgen allemaal een rol toebedeeld en vormen samen een kringloop. Wie eet planten? Wat eten schimmels? Welke rol spelen mineralen? Spelenderwijs ontdekken ze hoe een voedselkringloop werkt.

20 - 90 min: zaalopdracht
Leerlingen krijgen per tweetal een kringloop opdracht. Hiermee lopen zij door vier verschillende zalen en zoeken onderweg verschillende kringlopen. Er zijn allerlei opdrachten zoals; tekenen, zoeken, kijken en elkaar bevragen.

90 min: einde zaalprogramma
Er is geen afsluiting door een begeleider van Naturalis bij dit programma. Je verzamelt de leerlingen bij een door ons aangegeven verzamelpunt om te vertrekken of een volgend programma te volgen.

Booking info
prepare your visit

Everything you need to know about practical matters such as parking, lockers and house rules.

Booking info 

Youth in the museum