Groep 7 en 8: Zaalprogramma Wij zijn natuur

Jongens bij vraagkast tijdens draai door de natuur

Let op: dit programma is vanaf maandag 13 mei te volgen.

Overal om ons heen is natuur. Maar wat is natuur eigenlijk? Is een vos natuur? Is walvispoep natuur? En de mens, zijn wij natuur? En wat hebben deze soorten met elkaar te maken? Ontdek hoe echt álles in de natuur met elkaar samenhangt, en wat wij kunnen doen om de natuur te versterken. In dit zaalprogramma ga je op onderzoek en geef je antwoord op de vraag: zijn wij natuur?

Reserveer direct

Ben je geïnteresseerd in dit zaalprogramma? Reserveer dan gemakkelijk je bezoek online en vul het aanvraagformulier in. Let op: dit programma is vanaf maandag 13 mei te volgen.

Naar het formulier

Alles wat je moet weten
op een rij

 • Type: zaalprogramma
 • Voor: groep 7 en 8
 • Duur: 90 minuten
 • Aantal leerlingen: minimaal 15, maximaal 108 (bij de starttijd 10.00 uur is er ruimte voor een maximum van 144 leerlingen. Informeer naar de beschikbaarheid)
 • Ruimtes: tentoonstellingen LiveScience, Leven, De ijstijd en De dood
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per tien leerlingen
 • Vanuit Naturalis: één educatieve begeleider
 • Hoofddoel: Leerlingen ontdekken dat alles in de natuur samenhangt en mensen ook onderdeel zijn van de natuur
 • Aansluiting kerndoel: 
  • Leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
  • Leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
 • Kernwoorden: Natuur, soorten, samenhang, rol van mensen, in actie komen

Download hier de docentenhandleiding

Verloop van het programma
in het museum

De leerlingen ontdekken in het programma de samenhang van soorten in de natuur. Het programma bestaat uit twee onderdelen: een introductie in de ontvangstruimte en een opdracht in tweetallen door het museum. De hieronder gehanteerde tijdsplanning
is een indicatie.

0-20 minuten: introductie in ontvangstruimte
Leerlingen en ouders/begeleiders starten in de ontvangstruimte met een interactieve presentatie door een educatief begeleider. Aan de hand van voorbeelden ontdekken leerlingen dat alles in de natuur samenhangt. Wat heeft een meeuw met een walvis te maken? En wat is de rol van de mens? De leerlingen ontdekken spelenderwijs dat kleine acties een grote impact kunnen hebben op de natuur. Iedereen kan helpen de natuur te versterken.

20 - 90 min: zaalopdracht
In de zalen LiveScience, Leven, De ijstijd en De dood ontdekken leerlingen de samenhang tussen soorten, en de rol van de mens. Ieder tweetal krijgt een opdrachtenboekje met zoek-, teken- en overleg-opdrachten. In de zalen Leven en De ijstijd onderzoeken leerlingen echte voorwerpen bij de Vraagkasten. Begeleiders krijgen een begeleiderskaart met tips voor een extra leuk museumbezoek.

90 min: einde zaalprogramma
Er is geen afsluiting door een begeleider van Naturalis bij dit programma. Jullie verzamelen bij een met ons afgesproken verzamelpunt om te vertrekken of een volgend programma te volgen. Begeleiderskaarten worden ingeleverd bij de servicebalie. De opdrachtenboekjes van de leerlingen gaan mee naar school of naar huis. 

Boekingsinfo
bereid je bezoek voor

Informatie over praktische zaken als parkeren, kluisjes en huisregels.

Boekingsinfo 

Jongeren in het museum