6–8 years old Exhibition program "Interesting animal traits"

Interesting animal traits

All animals are different, but they each have a range of tricks up their sleeve. What is the most useful hide to avoid being noticed? What do the legs of animals who can jump very high look like? How do their ears help them survive? Explore the museum for animal parts to find out bit by bit which animal is hidden on your card. It really is an amazing type of animal...

Dutch only

At this time, our programs are offered only in Dutch.

Everything you need to know
in a row

 • Exhibition program
 • Groups 3 and 4 (6–8 years old)
 • Length: 90 minutes
 • Number of pupils: no more than 108
 • Areas: the "Life", "Ice age" and "Seduction" galleries
 • The school supplies: one parent/supervisor for every five pupils
 • Naturalis supplies: one educational assistant
 • Main objective: pupils compare animal parts and find out which useful purpose they serve
 • Link to core objective: pupils are taught about the structure of plants, animals and humans and about the form and function of their constituent parts
 • Keywords: body shape, function, environment
 • At this time, our programs are offered in Dutch only.

Verloop van het programma
in het museum

Het programma bestaat uit drie onderdelen. De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: presentatie
Leerlingen en ouders/begeleiders starten in de ontvangstruimte met een interactieve presentatie door een educatief begeleider. Er komen veel dieren voorbij met nadruk op hun onderdelen. Welke verschillende poten, staarten, huiden, snuiten en oren zijn er? En welke functies hebben ze? Oren zijn handig om te horen, maar waarvoor nog meer? In de presentatie krijgen ouders/begeleiders instructie hoe ze de leerlingen kunnen ondersteunen tijdens het zaalprogramma.

20 - 60 min: zaalopdracht 'zoek dierenonderdelen’
In de eerste zaalopdracht zoeken vijf leerlingen samen met hun begeleider naar onderdelen van dieren in zaal Leven of De Verleiding. Elk groepje krijgt een speurkaart mee en voor elke leerling een eigen dierenkaart. Bijvoorbeeld: welke staarten zijn handig om mee te zwemmen, slaan of een partner te versieren? Als de leerlingen alle staarten hebben gevonden, maken ze het vakje 'staart' open op hun dierenkaart. Daarna gaan ze samen op zoek naar het volgende lichaamsdeel. Hebben de leerlingen alle onderdelen op hun dierenkaart vrijgemaakt, dan zien ze een niet-bestaand dier dat is samengesteld uit onderdelen van echte dieren.

60 - 90 min: zaalopdracht 'zoek dieren die erop lijken'
Voor de tweede zaalopdracht bezoekt elk groepje een andere zaal (IJstijd of De verleiding). Leerlingen onderzoeken welke lichaamsdelen van dieren lijken op de lichaamsdelen op hun eigen kaart. Ze kiezen samen een lichaamsdeel en gaan in de zaal op zoek naar dieren met dat onderdeel. Ze kunnen dit een paar keer herhalen. Als er tijd over is kan dat ook in een derde zaal. Na afloop nemen de leerlingen hun dierenkaarten mee naar school.

Booking info
prepare your visit

Everything you need to know about practical matters such as parking, lockers and house rules.

Booking info 

Youth in the museum