Edu Boer

Portrait photo of Edu Boer

Na mijn studie tropische bosbouw ben ik gaan werken in Burkina Faso en in Indonesië. Daar bleek dat mijn vakinhoudelijke kennis werd gewaardeerd, maar dat het omgaan met mensen in een andere cultuur minstens zo belangrijk was om iets te kunnen bereiken. Daarna heb ik bij PROSEA en PROTA gewerkt aan de ontsluiting van alle gepubliceerde informatie over nuttige planten. Hierbij lag de nadruk ook weer op bomen. Vervolgens ben ik bij de vakgroep Invasieve Planten van de NVWA gaan werken aan onderzoek, fotografie en publicatie van informatie over invasieve planten. Ik heb de database met collectie materialen opgezet, die online is te raadplegen.

Onderzoek
interesse

  • Verzamelen van actuele gegevens over invasieve planten, hun taxonomie en identiteit, ecologie en invasiviteit.
  • Deze gegevens publiceren op websites, in soortinformatiebladen op look-alike pagina's, die morfologisch vergelijkbare planten vergelijken en de verschillen aangeven.
Invasive species

Actuele
onderwerpen

Lees hier meer over mijn onderzoek.

Grote waternavel

Invasieve soorten

De laatste decennia kent de Nederlandse flora een sterke toename van exoten. We noemen ze invasieve soorten of invasieven als ze door een sterke uitbreiding of verdichting van hun areaal overlast veroorzaken. De overlast van invasieve soorten kan bestaan…
Lees meer