Statuten
Naturalis

Officieel heten we Stichting Naturalis Biodiversity Center, oorspronkelijk opgericht in 1820. Maar iedereen kent ons natuurlijk gewoon onder de naam Naturalis. De stichting heeft ten doel het verwerven en verspreiden van kennis over en inzicht in de natuurlijke diversiteit op aarde in heden en verleden, de ontwikkeling van de aarde als natuurlijk systeem en de plaats van de mens daarin.

Statuten

Raad van toezicht
controleert ons

Sinds 1 juni 1995 besturen we Naturalis volgens het raad-van-toezicht-model. Dit betekent dat de directie beleid ontwikkelt en uitvoert, maar niet zonder goedkeuring van de raad van toezicht. Daarna kijkt de raad ook kritisch mee met de uitvoering ervan. De stichting onderschrijft de principes en best practice bepalingen van de Governance Code Cultuur.

Ons RSIN-nummer

Als stichting hebben wij een RSIN-nummer. Dit is een nummer waarmee we eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen met bijvoorbeeld de Belastingdienst. Ons RSIN-nummer is 803595943.

Hoe wij belonen

De raad van toezicht bepaalt het loon en verdere arbeidsvoorwaarden van onze algemeen directeur. Dit staat in artikel 4 lid 3 van onze statuten. Elk lid van de raad van toezicht krijgt honderd euro vergoeding per bijgewoonde vergadering. De beloning van ons personeel is volgens de cao Verzelfstandigde Rijksmusea.

Verantwoording

Verantwoording 2023: jaarverslag en jaarrekening
Verantwoording 2022: jaarverslag en jaarrekening
Verantwoording 2021: jaarverslag en jaarrekening
Verantwoording 2020: jaarverslag en jaarrekening
Verantwoording 2019: jaarverslag en jaarrekening
Verantwoording 2018: jaarverslag en jaarrekening
Verantwoording 2017: jaarverslag en jaarrekening
Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Zelfevaluatie Museumvisitatie 2023
Visitatierapport 2024
Reactie op Visitatierapport 2024

Gendergelijkheidsplan
Streven we na

Het bestuur van Naturalis volgt de gendergelijkheidsdoelen van de de Europese Unie, en streeft naar gelijkheid binnen de academische wereld. Het bestuur faciliteert en ondersteunt de realisatie van maatregelen die daartoe leiden, als onderdeel van onze inzet voor diversiteit en inclusiviteit.

Gendergelijkheidsplan (Engelstalig)