Stichting Rijksherbariumfonds Professor Lam

Naam van de instelling
Statutaire naam: ‘Stichting Rijksherbariumfonds Professor Lam’

RSIN nummer
804042135

Postadres
Postbus 9517
2300 RA Leiden

Contact
Contactpersoon: Dhr. J.B. Mols
E-mailadres: Johan.Mols@Naturalis.nl
Telefoonnummer: 071-7517335

Doelstelling
(Artikel 2.1 van de statuten)

Het doel der stichting is de bevordering van de studie der Bijzondere Plantkunde aan het Rijksherbarium te Leiden [thans een onderdeel van Naturalis Biodiversity Center] in de ruimste zin.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de secretaris van de stichting.

Beleidsplan (EN)
Since 1963 the “Stichting Rijksherbariumfonds Professor Lam” aims to promote plant systematic research in its broadest sense.

To implement the abovementioned aim, the board of the “Stichting Rijksherbariumfonds Professor Lam” decided in 2008 to install the Professor Lam Student Prize. Each year the board will award this Prize to one plant systematics student (BSc, MSc or PhD) for an outstanding article or book dealing with a Naturalis research related topic published in the preceding year.

The Professor Lam Student Prize consists of a certificate and is accompanied by a monetary grant of € 500. When the winner is a PhD candidate, the best article by a BSc or MSc student will receive a stimulation prize, being a certificate and a monetary grant of € 200.

  • The candidate must be the first author of the submitted publication(s).
  • The submitted publications must be published between the December 1 of the previous year and November 30 of the year concerned; online (pre-)publications are also accepted but note that each publication can only be submitted once.
  • Articles must be published in a peer reviewed journal.
  • If a book is submitted, it must be evident that it is written for an international public.
  • PhD theses cannot be submitted.
  • Manuscripts that are part of a PhD-thesis and are accepted for publication can be submitted for the Professor Lam Student Prize; if such publications are submitted it should be proven that the manuscript was part of the candidate’s PhD thesis and was accepted for publication.
  • The same student (BSc, MSc or PhD) can obtain the Professor Lam Student Prize maximum 3 times.
  • The board of the “Stichting Rijksherbariumfonds Professor Lam” decides about the Professor Lam Student Prize, after secret deliberation, based on the scientific quality, impact, originality, scope and significance of the submitted publications.

Bestuur en toezicht
Prof. dr. E.F. Smets (voorzitter)
Dr. J.B. Mols (secretaris & penningmeester)
Dr. P.J.A. Kessler (lid)

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden van de uitvoerende bestuursleden worden uitgevoerd zonder beloning.

Activiteiten
Alle activiteiten in de afgelopen jaren hebben in teken gestaan van de Professor Lam Priijs. De winnaars in de afgelopen jaren waren:

2008
De eerste prijswinnaar is Kevin van den Hof (PhD kandidaat) geworden voor zijn artikel: Chalcone Synthase Gene Lineage Diversification confirms allopolyploid evolutionary relationships of European rostrate Violets in Molecular Biology and Evolution 25 (10): 2099-2108.

2009
Het bestuur heeft in 2009 besloten de prijs te geven aan  Niels Raes(PhD kandidaat) voor het artikelBotanical richness and endemicity patterns of Borneo derived from species distribution models’, Ecography 32: 180—192.

2010
In 2010 heeft het bestuur naast de Professor Lam prijs ook een speciale vermelding uitgereikt aan het beste artikel door een BSc of MSc student (asl deze niet de Professor Lamprijs had ontvangen).

De Professor Lamprijs ging naar Christian Bödeker (PhD kandidaat) voor zijn artikel getiteld Global decline of and threats to aegagropila linnaei, with special reference to the Lake Ball habit’ gepubliceerd in BioScience 60 (3): 187—198.

De eervolle vermelding ging naar Constantijn Mennes (MSc student) voor het werk ‘Pollen Morphology’ in W.J.J.O. de Wilde & B.E.E. Duyfjes, Cucurbitaceae, Flora Malesiana I, 19: 10—15.

2011
Unaniem is besloten de Professor Lamprijs 2011 uit te reiken aan Marc Appelhans (PhD kandidaat) voor zijn artikel ‘Phylogeny, evolutionary trends en classification of Spathelia-Ptaeroxylon clade: morphological and molecular insights’ in Annals of Botany. Vooral het complete, integratieve beeld dat wordt geschetst in het artikel sprak het bestuur aan.

De Studentenprijs ging naar: Jasmijn van der Weide (MSc studente) voor haar artikel ‘Pollen morphology and phylogeny of the tribe Tabernaemontaneae (Apocynaceae, sybfamily Rauvolfioideae)’. Dit artikel geeft een goed overzicht van de pollendiversiteit binnen deze groep, en een gedetailleerd inzicht in de fylogenetische waarde van deze kenmerken.

2012
De Professor Lamprijs ging naar Robin van Velzenr (PhD kandidaat) voor zijn artikel getiteld ‘DNA barcoding of recently diverged species: Relative performance of mathcing methods’ gepubliceerd in PlosOne 7 (1): e30490.

2013
Het bestuur heeft in 2013 besloten de prijs te geven aan Abishkar Subedi (PhD kandidaat) voor het artikel ‘Collection and trade of wild-harvested orchids in Nepal’, Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 9: arcticle 64.

2014 - 2015
Het bestuur heeft de Prof. Lam Prijs in 2014 niet uitgereikt en zal in 2016 besluiten of de prijs wordt gecontinueerd of dat er een andere invulling aan de doelstellingen van het fonds zal worden gegeven.

Financiële verantwoording
Voor 2015 zijn er geen inkomsten te melden en slechts €1113,87 aan uitgaven (Lam Prijzen 2012 en 2013, en bankkosten). Het totale kapitaal is per 31-12-2014 €43196,38.