Frank Wesselingh

Frank Wesselingh

Ik ben een weekdier-paleontoloog met een MSc in aardwetenschappen en een PhD in biodiversiteit. Ik ben geïnteresseerd in het reconstrueren van landschapsevolutie, en het begrijpen van de drijvende krachten achter biodiversiteitsverandering in verleden, heden en toekomst. Mijn werk heeft een taxonomische basis en omvat paleo-ecologische, numerieke paleobiologische, isotopen en geïntegreerde sedimentaire/tafonomische benaderingen. Door eerdere biodiversiteitscrises en -herstel te documenteren, kunnen we ons begrip van de veranderingen in biodiversiteit van het Antropoceen verbeteren.

Sleutelwoorden

Fossiele weekdieren, taxonomie, biodiversiteit, crisis, veerkracht, landschapsevolutie, Noordzee, Pontocaspian, Amazonia, Zuidoost-Azië

Dr. F.P. (Frank) Wesselingh

Senior Researcher
Marine biodiversity

frank.wesselingh@naturalis.nl

Onderzoek
interesse

Dit is Epitonium similis, een Pliocene soort die deel uitmaakt van een Pacifische immigratiegolf in de Noord-Atlantische Oceaan. Het begrijpen van de opkomst en ondergang van deze en andere weekdieren is de kern van mijn onderzoek.

Geologische tijdreeksen van milieu- en faunale veranderingen werpen licht op de aard, omvang en drijfveren van vroegere biodiversiteitscrises en -herstel. Fossiele weekdieren zijn ideale hulpmiddelen om dergelijke tijdreeksen te reconstrueren, omdat ze een gedetailleerd overzicht bieden van vroegere omgevingen en klimaatomstandigheden en een goed fossilisatiepotentieel hebben. Ik werk en werkte in Neogene/Kwartaire langlevende meren en ondiepe zeeën over de hele wereld. Het documenteren van milieuveranderingen en de reactie van weekdierfauna's werpt licht op de drijvende krachten achter biodiversiteitsverandering en veerkracht en zal ons helpen de trajecten en risico's van de huidige Antropocene biodiversiteitscrisis te begrijpen.

Epitoniumsimilis
Eitonium similis

Actuele
onderwerpen

Lees hier meer over mijn onderzoek (in het Engels).

Belangrijke
publicaties

 • S. van de Velde, E.L. Jorissen, T.A. Neubauer, S. Radan, A.B. Pavel, M. Stoica, C.G.C. Van Baak, A. Martínez Gándara, L. Popa, H. de Stigter, A.A. Abels, W. Krijgsman, F.P. Wesselingh. 2019. A conservation palaeobiological approach to assess faunal response of threatened biota under natural and anthropogenic environmental change. Biogeosciences Discuss., https://doi.org/10.5194/bg-2019-6. Manuscript under review for journal Biogeosciences. https://www.biogeosciences-discuss.net/bg-2019-6/bg-2019-6.pdf

 • F.P. Wesselingh, T.A. Neubauer, V.V. Anistratenko, M.V. Vinarski, T. Yanina, J.J. ter Poorten, P. Kijashko, C. Albrecht, O.Yu. Anistratenko, A. D’Hont, P. Frolov, A. Martínez Gándara, A. Gittenberger, A. Gogaladze, M. Karpinsky, M. Lattuada, L. Popa, A.F. Sands, S. van de Velde, J. Vandendorpe, T. Wilke. 2019. Mollusc species from the Pontocaspian region – an expert opinion list. Zookeys 827: 31-124. https://zookeys.pensoft.net/article/31365/login.php

 • W. Krijgsman, A. Tesakov, T. Yanina,  S. Lazarev, G. Danukalova, C.G.C. Van Baak,  J.Agustí, M.C. Alçiçek, E. Aliyeva, D. Bista, A.Bruch, Y.Büyükmeriç, M. Bukhsianidze, R. Flecker, P. Frolov, T.M. Hoyle,  E.L. Jorissen, U. Kirscher, …F.P. Wesselingh. 2019. Quaternary time scales for the Pontocaspian domain: Interbasinal connectivity and faunal evolution. Earth-Science Reviews 188: 1-40. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001282521830415X

 • T.A. Neubauer, S. van de Velde, T. Yanina, F.P. Wesselingh. 2018. A late Pleistocene gastropod fauna from the northern Caspian Sea with implications for Pontocaspian gastropod taxonomy. Zookeys 43. https://zookeys.pensoft.net/article/25365/

 • J.C.A. Joordens, F. d’Errico, F.P. Wesselingh, S. Munro, J. De Vos, J. Wallinga, C. Ankjærgaard, T. Reimann, J.R. Wijbrans, K.F. Kuiper, H.J. Mücher, H. Coqueugniot, V. Prié, I. Joosten, B. Van Os, A.S. Schulp, M. Panuel, V. Van Der Haas, W. Lustenhouwer, J.J.G. Reijmer, W. Roebroeks. 2015. Homo erectus at Trinil on Java used shells for tool production and engraving. Nature 518: 228-231.

 • Hoorn, C., Wesselingh, F.P., Steege, H. ter, Bermudez, M.A., Mora, A., Sevink, J., Sanmartin, I., Sanchez-Meseguer, A., Anderson, C.L., Figueiredo, J.P., Jaramillo, C., Riff, D., Negri, F.R., Hooghiemstra, H., Lundberg, J., Stadler, T., Saerkinen, T. & A. Antonelli. 2010. Amazonia Through Time: Andean Uplift, Climate Change, Landscape Evolution, and Biodiversity. Science 330: 927-931.

 • Hoorn, C. & F.P. Wesselingh (eds.). 2010. Amazonia, landscape and species evolution. Wiley Blackwell, Oxford. 447 pp.

 • Renema, W., Bellwood, D.R., Braga, J.C., Bromfield, K., Hall, R., Johnson, K.G., Lunt, P.,  Meyer, C.P., McMonagle, L., Morley, R.J., O’dea, A., Todd, J.A., Wesselingh, F.P., Wilson, M.E.J.& Pandolfi, J.M. 2008. Hopping Hotspots: global shifts in marine biodiversity. Science, 321: 654-657.

 • F.P. Wesselingh & J. Salo. 2006. A Miocene perspective on the evolution of Amazonian biota. Scripta Geologica, 133: 439-458. (and six more papers in the same issue on Neogene Amazonian molluscs)

 • F.P. Wesselingh, M.E. Räsänen, G. Irion, H.B. Vonhof, R. Kaandorp, W. Renema, L. Romero Pittman, M. Gingras. 2001. Lake Pebas: a palaeoecological reconstruction of a Miocene, long-lived lake complex in western Amazonia. Cainozoic Research 1: 35-68.

 • https://scholar.google.nl/citations?user=Cn-RFAMAAAAJ&hl=nl

All publications in Google Scholar

PhD
begeleiding

Ik begeleidde PhD Sonja Reich die werkte aan fossiele weekdieren uit het Neogeen van Indonesië en in het bijzonder aan zeegras- en koraaltapijtassociaties. Haar proefschrift "Seagrass Mollusks as a Model Group for Paleoecological and Paleodiversity Studies". Sonja combineerde taxonomische, paleoecologische en stabiele isotopengeochemische benaderingen om de hyperdiverse Miocene zeegrasfauna's van Zuidoost-Azië te karakteriseren, in het mondiale centrum van mariene biodiversiteit. Sonja's publicaties zijn te vinden op ResearchGate.

Momenteel begeleid ik Sabrina van de Velde, die haar proefschrift afrondt in het kader van ITN PRIDE. Sabrina combineert taxonomie van weekdieren, paleoecologie, sedimentaire en stabiele isotopen benaderingen om de aard en diversiteit van Laat Kwartaire Pontokaspische faunas te karakteriseren. Deze faunas ontwikkelden zich in het Kaspisch-Zwarte Zeebekken onder anomalohaliene zoutgehalten in de afgelopen paar miljoen jaar en worden momenteel bedreigd door een reeks antropogene factoren, zoals vernietiging van habitats en de introductie van exotische soorten in deze habitats. Sabrina's publicaties zijn te vinden op ResearchGate.

Ik ben ook co-promotor van Aleksandre Gogaladze, die ook deel uitmaakt van ITN PRIDE. Aleks' werk gaat over stakeholder inventarisaties in de Pontocaspische regio en outreach.

Onderwijs
activiteiten

 • Ik ben betrokken geweest bij het geven van lessen aan biologiestudenten aan de Universiteit Leiden ("Introductie Geologie voor Biologiestudenten" en "Introductie Evolutie en het fossielenbestand").
 • Verder ben ik betrokken geweest bij verschillende PhD-trainingen als onderdeel van ITN PRIDE.
 • Ten slotte heb ik als onderdeel van de HOVO verschillende lessen gegeven, waaronder lessen over evolutie in langlevende meren en de geologische geschiedenis van Nederland. Vanaf september 2019 werk ik één dag in de week op de Universiteit Utrecht.

Publicaties