Frederic Lens

Frederic Lens

De eindeloze variatie aan groeivormen in bloeiende planten en de evolutionaire adaptieve betekenis ervan fascineren mij. Met een achtergrond in de plantenanatomie leerde ik later anatomische observaties functioneel te interpreteren met betrekking tot droogtestresstolerantie.

Als evolutiebioloog wil ik beter begrijpen waarom planten zich tijdens de evolutionaire geschiedenis ontwikkelen tot houtige soorten (bomen, struiken, lianen) en waarom deze transities naar houtigheid zich honderden keren onafhankelijk van elkaar hebben ontwikkeld. Door modellen van evolutie en ecologie te combineren met experimenteel werk, ontwikkelen we een nieuwe, multidisciplinaire onderzoekslijn over het onderwerp houtevolutie. Deze zal bijdragen tot een beter begrip van hoe wilde planten en gewassen tijdens de huidige klimaatsveranderingen reageren op droogtestress.

Sleutelwoorden

Droogtestress tolerantie, houtevolutie, houtanatomie, houtidentificatie, watertransport

Dr. Frederic Lens

Groepsleider
Functional Traits

+31 (0)71 7519320
WoS
Google Scholar
ORCID

Twitter frederic.lens@naturalis.nl

Evolutie naar houtigheid
het vinden van de mechanismen

Waarom hebben planten houtige stengels ontwikkeld gedurende hun evolutie? Welke impact heeft houtvorming in stengels op droogtestresstolerantie? Hoe kunnen we houtidentificatie op basis van anatomie vereenvoudigen?

We hebben ontdekt dat tijdens de evolutionaire geschiedenis van bloemplanten 700 keer transities zijn opgetreden van niet-verhoute naar verhoute soorten. Dit roept de vraag op waarom al deze evolutionaire transities heeft aangestuurd.

Houten anatomische doorsneden
Dit is Frederic Lens met een gigantische houtige kool

Actuele
onderwerpen

Lees hier meer over ons onderzoek

Identificatie van verhandelde houtsoorten

Identificatie van verhandelde houtsoorten

Kunnen we onze bossen helpen beschermen door douanebeambten en andere belanghebbenden een hulpmiddel voor houtidentificatie te bieden waarmee ze illegaal gekapte houtmonsters kunnen identificeren? Op weg naar het ontwikkelen van een op AI-gebaseerde tool…
Lees meer
houtcollectie Ebenaceae

De kracht van vergelijkende houtanatomie

Naturalis heeft een lange geschiedenis in het onderzoek naar houtanatomie en herbergt één van de grootste wetenschappelijke houtcollecties ter wereld (ca. 125.000 monsters). Door het snijden van dunne plakjes hout, beschrijven we de buitengewone variatie…
Lees meer

Belangrijke
publicaties

 • Zizka A., Onstein R.E., Rozzi R., Weigelt P., Kreft H., Steinbauer M.J., Bruelheide H., Lens F. 2022. The evolution of insular woodiness. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 119: e2208629119
 • Lens F., Gleason S.M., Bortolami G., Brodersen C., Delzon S., Jansen S. 2022. Functional xylem characteristics associated with drought-induced embolism in angiosperms. New Phytologist 236: 2019-2036
 • Dória L.C., Podadera D.S., del Arco M., Chauvin T., Smets E., Delzon S., Lens F. 2018. Insular woody daisies (Argyranthemum, Asteraceae) are more resistant to drought-induced hydraulic failure than their herbaceous relatives. Functional Ecology 32: 1467-1478.
 • Lens F., Sperry J.S., Christman M.A., Choat B., Rabaey D., Jansen S. 2011. Testing hypotheses that link wood anatomy to cavitation resistance and hydraulic conductivity in the genus Acer. New Phytologist 190: 709-723.
 • Melzer S., Lens F., Gennen J., Vanneste S., Rhode A., Beeckman T. 2008. Flowering-time genes modulate meristem determinacy and growth form in Arabidopsis. Nature Genetics 40: 1489-1492.

PhD- en postdoctorale
begeleiding

Naturalis wil een vruchtbare bodem vormen voor wetenschappelijk talent uit binnen- en buitenland. In mijn team zijn op dit moment één postdoc en zes PhD-studenten actief, naast een aantal BSc- en MSc-studenten.

 • Kasper Hendriks - postdoc - Bouwen van moleculaire stamboom van de kruisbloemigen om houtvorming bij planten te bestuderen
 • Vicky Beckers - PhD - Vergelijkende houtanatomie van de tropische families Apocynaceae en Sapotaceae
 • Ryan Brewer - PhD - Bestuderen van de rol van plantenkenmerken in diversificatie van bloemplantenen in de Canarische Eilanden 
 • Ornela Nanwou Dehayem - PhD - Bouwen van een kenmerk-afhankelijk diversificatiemodel voor eilandsoorten
 • Anai Pereira - PhD - Onderzoek naar de impact van lignine/hout in stengels op droogteresistentie bij planten
 • Nikolas Anezakis - PhD - Ontrafelen van genen die rol spelen bij lignificatie tijdens droogte (univ. Leiden)
 • Jing Peng - PhD - Rol van JUB1 bij droogtetolerantie bij planten (univ. Leiden)
Teide Echium wildprettii

Onderwijs
activiteiten

 • Bacheloronderwijs: Biodiversiteit van Planten - deel anatomie (1ste BSc), Universiteit Leiden 
 • Masteronderwijs: Development and Evolution - Evolutie van houtvorming bij planten, Universiteit Leiden 

Studenten
projecten

De volgende projecten zijn bveschikbaar voor BSc and MSc studenten (in het Engels).

Phylo_tree

Phylogenomics of the mustard family (Brassicaceae)

In the flowering plants, herbaceous plants have evolved into woody plants hundreds of times independently from each other during evolutionary history. With over 100 documented cases, this rigorous morphological transition is especially common in the…
Lees meer

In de
media

 • Evolutie van houtvorming bij bloemplanten op eilanden (in Nederlands)
 • Mogelijke gevolgen van het houtachtiger maken van gewassen (in Nederlands)
 • Bossen leiden onder droogtestress (in Engels)
 • Opsomming van globale, functionele eigenschappen TRY database (in Engels)
Frederic lens presentatie

Publicaties