Het verbeteren van biodiversiteit op groene daken

Gedeelte van de proefopstelling in Katwijk

De meeste groene daken zijn sedumdaken. Deze bloeien uitbundig in juni en juli, en daarbuiten weinig tot niet. De waarde voor insecten is daardoor beperkt. In dit project testen onderzoekers van Naturalis hoe ze de kwaliteit van groene daken voor bestuivers kunnen verbeteren, door geschikte kruiden toe te voegen.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Projectleider: Hans Krüse
hans.kruse@naturalis.nl

De proeflocatie is te bezoeken op:
Universal Greenfields,
1 e Mientlaan 11, te Katwijk.

Proeflocatie
in Katwijk

In mei 2021 is Naturalis-gastonderzoeker Hans Krüse gestart met het aanleggen van een proefdak op zijn garage, waar hij enkele kwalitatieve waarnemingen heeft gedaan. Om het onderzoek grondiger aan te pakken is op het terrein van Universal Greenfields, het daktuincentrum te Katwijk, in februari 2022 een onderzoeksplek ingericht, door Dirk Roosendaal van Universal Greenfields met hulp van Naturalis en anderen.

Leefgebied
voor bestuivers

In de proefopstelling in Katwijk onderzoeken we de mogelijkheid om de bloeiperiode van sedumvegetaties te verlengen tot de periode april – september. Op de testlocatie zijn veertien soorten kruiden gezaaid, die aantrekkelijk zijn voor bijen. Ook zijn er negen soorten sedum in pluggen geplant. Krüse legt uit waarom: ‘Hiermee denken we het leefgebied voor bijen, hommels en zweefvliegen te kunnen vergroten, door een langere periode te creëren waarin geschikt voedsel aanwezig is.’ Het onderzoek zal tenminste twee jaar duren.

Groene
proefvlakken

In de proefopstelling onderzoekt Krüse het effect van extra compost, en/of extra waterbuffering op de groei en overleving van de aanwezige kruiden. Dit doet hij onder andere door steenwol toe te voegen aan het sedumdak.

De proefopstelling bevat 8 blokken van 3,5 x 3,5 m, zoals te zien in de afbeelding hieronder. Blok 1 bevat de hele proefopstelling, die wordt herhaald in de blokken 2 t/m 8. Hier wordt vooral gekeken naar kieming, groei, bloei en overleving van de kruiden. Ook vocht en temperatuur zullen worden gemeten. De blokken 9 t/m 12 bevat dezelfde proefopstelling als in blok 1, maar hier zijn de proefvlakken vier keer zo groot. In deze proefvlakken kunnen studenten monsters nemen, om erachter te komen wat er aan fauna op deze groene daken af komt.

Schematisch overzicht van de proeftuin.
Schematisch overzicht van de proeftuin. De 8+4 blokken liggen om het “eiland” van Dirk Roosendaal, van Universal Greenfields.

 

Meer
informatie

Neem voor meer informatie over het 'Groene daken'-onderzoek contact op met projectleider Hans Krüse via hans.kruse@naturalis.nl of 06-34862298, of neem zelf een kijkje bij de proefopstelling. Locatie: Universal Greenfields, 1 e Mientlaan 11, te Katwijk.