MOST project

Bijen-evenement Naturalis

In MOST onderzoeken we hoe scholen en hun directe omgeving (gezin/families, buren, bedrijven, enz.) kunnen samenwerken aan duurzaamheid. De kern van het project is de integratie van diverse deelnemers: wetenschap en onderzoek, formele en niet-formele onderwijsinstellingen, politiek, economie en maatschappij - op een lokaal niveau door samen te werken binnen 'Open Schooling'-projecten. De samenwerking van diverse deelnemers is een voorwaarde voor de ontwikkeling van oplossingsrichtingen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van alle betrokken partijen. Tegelijkertijd is dit een motor voor innovatie, die alle deelnemers motiveert om zich op lange termijn te blijven inzetten.

Contact

Daniëlle Meuleman
Projectleider Om de hoek
danielle.meuleman@naturalis.nl

More information on international project website 

 

In het
kort

Most is een samenwerkingsverband tussen (onderwijs)organisaties verspreid over tien Europese landen. Het project richt zich op de maatschappelijke thema's afval en energie.  Binnen deze twee thema's worden voor de 'gemeenschap' relevante vragen of problemen geformuleerd, waaraan vervolgens wordt gewerkt in zogenaamde SCP's (School Community Projects).

In de 'open-schooling communities' zijn er rollen voor:

  • Scholen
  • Gezinnen
  • Professionals (bedrijven, sociale instellingen)

De didactische aanpak van MOST is onderzoekend en ontwerpend leren, zoals ook ontwikkeld door de voorgangers van MOST (de Europese projecten Mascil, MaSDiV, Primas, etc.).

Met wie
werken we samen?

Voor de uitvoering van dit project is een speciaal consortium van 23 teams van onderwijs- en milieudeskundigen uit 10 Europese landen bijeengekomen, waaronder instellingen voor hoger onderwijs, scholen, ministeries, gemeenten, bedrijven en aanbieders van niet-formeel onderwijs. In Nederland werkt Naturalis nauw samen met de Universiteit van Utrecht.

Alle deelnemers en ondersteuners van het MOST-project vormen het European Open Schooling Network (EOSnet), dat stapsgewijs zal worden uitgebreid over heel Europa tot een goed werkend Open Schooling gemeenschapsnetwerk.

Bekijk hier wie onze partners zijn

Gerelateerd
project