Frederic Lens ontvangt €700.000 voor evolutieonderzoek

1 april 2021
Frederic Lens op veldonderzoek

Frederic Lens, evolutiebioloog bij Naturalis en het Instituut Biologie Leiden (Universiteit Leiden), heeft samen met zijn Naturalis-collega Luis Valente en Rampal Etienne (Rijksuniversiteit Groningen, RUG) een onderzoekssubsidie van €700.000 ontvangen van NWO. Hun onderzoek zal een nieuw theoretisch model opleveren dat de relatie van soorteigenschappen met soortvorming op eilanden beschrijft. 

 

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

28.139815912754, -16.639110635467

De vorming van soorten
door evolutionaire processen

Sommige groepen van organismen bevatten tientallen of honderden soorten, terwijl andere groepen van organisms slechts een handvol soorten telt. “Waarom de ene groep wel evolueert tot een soortenrijke groep en de andere niet blijft nog steeds één van de meest onopgeloste vraagstukken in biodiversiteitsonderzoek” zegt Frederic Lens. De onderzoekers zullen vrij toegankelijke software ontwikkelen die evolutiebiologen in staat zal stellen om te testen welke eigenschappen van organismen aan de grondslag liggen van diversificatie, de samenhang tussen het vormen (speciatie) en uitsterven (extinctie) van soorten. 

Sinds het onderzoek van Darwin op de Galapagos-eilanden, staan eilanden bekend als de ideale omgeving om onderzoek te doen naar evolutionaire processen. Eilanden zijn als het ware een snelkookpan voor evolutie. “Wij zullen ons daarom focussen op de zonnebloemfamilie die het meeste aantal soorten  op eilanden heeft gevormd, en de Canarische Eilanden, één van de best bestudeerde eilandengroepen ter wereld” zegt Frederic Lens.

 

Het onderzoek
van Frederic Lens

Het project zal twee PhD studenten tewerkstellen die heel nauw met elkaar gaan samenwerken. De ene student zal aan de RUG een nieuw diversificatiemodel bouwen dat zal getest worden aan de hand van resultaten die de Naturalis PhD student zal genereren, zoals moleculaire stambomen en datasets van specifieke eigenschappen die speciatie en extinctie zouden kunnen beïnvloeden, bv. verhoute vs. niet-verhoute groeivormen, en zaad- en vruchtkenmerken. Dit is een mooi voorbeeld van synergie tussen de twee PhD studenten, waarbij de wisselwerking tussen beiden cruciaal zal zijn voor een succesvolle uitwerking van het project. “Het bestuderen van kenmerken die diversificatiepatronen aansturen is één van de hot topics in biodiversiteitsonderzoek” vertelt Frederic Lens, “we hopen dat ons nieuw open-access diversificatiemodel zal bijdragen tot het beter begrijpen van de huidige soortenrijkdom op eilanden over de gehele wereld”. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frederic Lens of Rampal Etienne.

Als u meer wil weten over de onderzoeksgroep, klik dan hier.