AI als nieuwe tool om dierentaal te begrijpen

6 september 2023
Blauwborst

Machine learning, vaak "AI" genoemd, maakt het mogelijk om de mysterieuze wereld van de communicatie van dieren bloot te leggen door hun geluiden, die zoveel informatie overbrengen, te analyseren. Een nieuw project genaamd ‘BioacousticAI’ gaat dit mogelijk maken en zal die informatie gebruiken om wilde dieren te monitoren en te beschermen.

Volg onze verhalen

FacebookTwitterInstagramYouTube

Revolutie in de analyse
van dierengeluiden

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft al een revolutie teweeggebracht in de analyse van menselijke spraak en zal binnenkort hetzelfde doen voor dierengeluiden. Een nieuw project genaamd ‘BioacousticAI’ zal dit onderwerp onderzoeken voor de geluiden van vogels, vleermuizen, zoogdieren en insecten, en zal ook onderzoeken hoe nieuwe technieken voor machinaal leren een revolutie teweeg kunnen brengen in ons begrip van deze dieren.

Zang
en roep

Het door de EU gefinancierde project wordt geleid door AI-onderzoeker Dan Stowell van Naturalis Biodiversity Center, het nationale onderzoeksinstituut voor biodiversiteit. Stowell: 'Geluidsopnames zijn goedkoop en handig, en dierenliederen en -roepen bevatten een fascinerende rijkdom aan details. Toch zijn moderne AI-tools voor de transcriptie van spraak slechts gespecialiseerd in één soort: de mens. In dit project gaan we uitzoeken hoe we methoden voor machinaal leren kunnen aanpassen om de details van dierenpopulaties en -gedragingen bloot te leggen aan de hand van hun zang en roep.'

Hyena (Getty Images)

De stem
van de natuur

De samenwerking bestaat uit een groot consortium van universiteiten, musea en bedrijven in acht Europese landen en brengt expertise samen uit vele domeinen die niet vaak samenkomen: ecologie, diergedrag, signaalverwerking en machinaal leren. Op deze manier kan het project manieren vinden om dierengeluiden te analyseren die met meer traditionele methoden niet mogelijk waren. Het team zal dit doen door het werk van tien promovendi. De analyse zal worden getest in nationale projecten voor het monitoren van wilde dieren en in nieuwe prototypes voor AI-apparaten.

Cicade
Nog een cicade

Een nieuw kanaal

In het algemeen streeft het team ernaar om nieuwe datagestuurde inzichten te ontdekken in het gedrag van dieren en de stabiliteit van onze dierpopulaties. Met andere woorden: het creëren van een nieuw kanaal om naar de stem van de natuur te luisteren.

Gekraagde roodstaart

Meer
Informatie

  • Ga naar https://bioacousticai.eu/ voor meer informatie over Bioacoustic AI of om te solliciteren naar de tien PhD posities.
     
  • Als je meer informatie wilt over het project, of wilt samenwerken, stuur dan een e-mail naar: info@bioacousticai.eu
     
  • De ontwikkelde AI-technieken zullen van pas komen binnen het ARISE-project, dat een infrastructuur bouwt waarmee alle meercellige soorten in Nederland kunnen worden geïdentificeerd en gemonitord, onder andere via geluid.