Algemene huisregels
op een rij

 • Bezoekers gedragen zich correct en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Medewerkers van Naturalis kunnen vragen om hun instructies op te volgen. Volg deze alsjeblieft op. 
 • Een ontruiming als gevolg van een calamiteit? Volg de aanwijzingen van de museummedewerkers, brandweer of politie op.
 • Naturalis maakt gebruik van cameratoezicht met inachtname van wet- en regelgeving.
 • Ouders, docenten en begeleiders zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van minderjarigen en de groepen die zij begeleiden.
 • Houd rekening met elkaar: geef elkaar de ruimte om objecten te kunnen bekijken en veroorzaak geen geluidsoverlast. Mobiel bellen mag op gepast volume, maar graag op een wat afgezonderde plek.  
 • Huisdieren, met uitzondering van hulphonden, zijn niet toegestaan.
 • Naturalis is een rookvrij museum. Roken mag alleen op de aangegeven plaatsen aan de parkeerzijde van het pand. 
 • Stop bagage in een kluis in de garderobe, als het niet mogelijk is deze achter te laten in de auto. Na sluitingstijd worden nog afgesloten kluisjes door Naturalis geopend.
 • In uitzonderlijke gevallen kan door een Naturalis medewerkers gevraagd worden de bagage te mogen onderzoeken.
 • De tentoonstellingsobjecten mogen niet aangeraakt worden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Als het is toegestaan ​​om een ​​object aan te raken, is dit duidelijk aangegeven.
 • Professionele foto- en camera apparatuur mag alleen gebruikt worden na toestemming van de afdeling communicatie.
 • Deponeer afval in de afvalbakken. Naturalis streeft ernaar de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken.