• Bezoekers gedragen zich correct en in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Medewerkers van Naturalis kunnen vragen om hun instructies op te volgen. Volg deze s.v. p. op. 

 • Naturalis maakt gebruik van cameratoezicht met inachtname van wet- en regelgeving.

 • Ouders, docenten en begeleiders zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van minderjarigen en de groepen die zij begeleiden.

 • Houdt rekening met elkaar:

  • Geef elkaar de ruimte om objecten te kunnen bekijken.

  • Veroorzaak geen geluidsoverlast. Mobiel bellen mag op gepast volume, maar graag op een wat afgezonderde plek.  

 • Huisdieren, m.u.v. hulphonden, zijn niet toegestaan.

 • Naturalis is een rookvrij museum. Roken mag alleen op de aangegeven plaatsen aan de parkeerzijde van het pand. 

 • Eten en drinken is alleen toegestaan in de horecagelegenheden, niet in de rest van het museum. 

 • Stop bagage in een locker in de garderobe. Na sluitingstijd worden nog afgesloten lockers door Naturalis geopend.

 • In uitzonderlijke gevallen kan door een Naturalis medewerkers gevraagd worden de bagage te mogen onderzoeken.

 • De tentoonstellingsobjecten mogen niet aangeraakt worden. Er zijn enkele aanraakobjecten, hierbij staat expliciet aangegeven dat het wel mag. 

 • Professionele foto- en camera apparatuur mag alleen gebruikt worden na toestemming van de afdeling communicatie.

 • Deponeer afval in de afvalbakken. Naturalis streeft ernaar de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken. 

De medewerkers van Naturalis staan open voor suggesties, complimenten en klachten. Wij wensen je een prettig bezoek!