Groep 7 en 8 Zaalprogramma Draai door de natuur

Jongens bij vraagkast tijdens draai door de natuur

Alles wat leeft moet eten om te overleven. Raakt het eten dan nooit op? Wat gebeurt er met poep in de natuur? Wat eet een plant eigenlijk? En wat hebben stenen te maken met eten? Draai jezelf door de natuur en speel het kringloopspel. Ontmasker een mysteriedier, teken onderdelen van dieren en planten voedselkringlopen. Onderzoek in vier verschillende zalen hoe het zit met eten en gegeten worden!

Over eten en gegeten worden

Informatie over praktische zaken als parkeren, kluisjes en huisregels vind je hier

Reserveer hier het zaalprogramma 'Draai door de natuur'.

  • Zaalprogramma
  • Groep 7 en 8
  • Duur: 90 minuten
  • Aantal leerlingen: maximaal 144
  • Ruimtes: Tentoonstellingen De aarde, De dood, De verleiding en De ijstijd
  • Vanuit school: één ouder/begeleider per tien leerlingen
  • Vanuit Naturalis: één educatieve begeleider
  • Hoofddoel: leerlingen ontdekken hoe organismen en hun leefomgeving een evenwicht vormen en van elkaar afhankelijk zijn
  • Aansluiting kerndoel: 40: Leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
  • Kernwoorden: voedselkringlopen, schimmels, mineralen

Verloop van het programma
in het museum

Het programma bestaat uit drie onderdelen, de hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: introductie in ontvangstruimte
De leerlingen starten in de ontvangstruimte onder leiding van onze educatieve begeleider. Leerlingen krijgen allemaal een rol toebedeeld en vormen samen een kringloop. Wie eet planten? Wat eten schimmels? Welke rol spelen mineralen? Spelenderwijs ontdekken ze hoe een voedselkringloop werkt. 

20 - 75 min: verkennende zaalopdracht 
Leerlingen krijgen per tweetal een kringloopspel. Hiermee lopen zij door vier verschillende zalen en maken onderweg verschillende kringlopen. Er zijn allerlei opdrachten zoals; tekenen, zoeken, kijken, iets doen en elkaar bevragen.  

75-90 min: verdiepende zaalopdracht 
Iedere leerling ontwerpt een eigen rol in de kringloop. Zij kiezen zelf; wordt het een schimmel, planteneter, vleeseter of mineraal? Dit doen ze aan de hand van de gemaakte tekeningen bij de voorgaande opdracht. Op school kan hier een nieuwe voedselkringloop mee gemaakt worden.  

90 min: einde zaalprogramma
Er is geen afsluiting door een begeleider van Naturalis bij dit programma. U verzamelt de leerlingen bij een door ons aangegeven verzamelpunt om te vertrekken of een volgend programma te volgen.