Groep 7 en 8: Zaalprogramma Draai door de natuur

Jongens bij vraagkast tijdens draai door de natuur

Alles wat leeft moet eten om te overleven. Raakt het eten dan nooit op? Wat gebeurt er met poep in de natuur? Wat eet een plant eigenlijk? En wat hebben stenen te maken met eten? Draai jezelf door de natuur en speel het kringloopspel. Ontmasker een mysteriedier, teken onderdelen van dieren en planten voedselkringlopen. Onderzoek in vier verschillende zalen hoe het zit met eten en gegeten worden!

Reserveer direct

Ben je geïnteresseerd in dit zaalprogramma? Reserveer dan gemakkelijk je bezoek online en vul het aanvraagformulier in.

Naar het formulier

Alles wat je moet weten
op een rij

  • Type: zaalprogramma
  • Voor: groep 7 en 8
  • Duur: 90 minuten
  • Aantal leerlingen: minimaal 15, maximaal 108 (bij de starttijd 10.00 uur is er ruimte voor een maximum van 144 leerlingen. Informeer naar de beschikbaarheid)
  • Ruimtes: tentoonstellingen De aarde, De dood, De verleiding en De ijstijd
  • Vanuit school: één ouder/begeleider per tien leerlingen
  • Vanuit Naturalis: één educatieve begeleider
  • Hoofddoel: leerlingen ontdekken hoe organismen en hun leefomgeving een evenwicht vormen en van elkaar afhankelijk zijn
  • Aansluiting kerndoel: 40: Leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving
  • Kernwoorden: voedselkringlopen, schimmels, mineralen

Download hier de docentenhandleiding

Verloop van het programma
in het museum

De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-20 minuten: introductie in ontvangstruimte
De leerlingen starten in de ontvangstruimte onder leiding van onze educatieve begeleider. Leerlingen krijgen allemaal een rol toebedeeld en vormen samen een kringloop. Wie eet planten? Wat eten schimmels? Welke rol spelen mineralen? Spelenderwijs ontdekken ze hoe een voedselkringloop werkt.

20 - 90 min: zaalopdracht
Leerlingen krijgen per tweetal een kringloop opdracht. Hiermee lopen zij door vier verschillende zalen en zoeken onderweg verschillende kringlopen. Er zijn allerlei opdrachten zoals; tekenen, zoeken, kijken en elkaar bevragen.

90 min: einde zaalprogramma
Er is geen afsluiting door een begeleider van Naturalis bij dit programma. Je verzamelt de leerlingen bij een door ons aangegeven verzamelpunt om te vertrekken of een volgend programma te volgen.

Boekingsinfo
bereid je bezoek voor

Informatie over praktische zaken als parkeren, kluisjes en huisregels.

Boekingsinfo 

Jongeren in het museum