Vogels

Zeearend in het depot

De vogelcollectie van Naturalis bevat ongeveer 400.000 exemplaren en groeit nog steeds. Naar schatting is 60 - 70% van wereldwijd bekende vogelsoorten vertegenwoordigd. De collectie is taxonomisch geordend. De meeste exemplaren zijn afkomstig uit Nederland en de voormalige koloniën: o.a. Indonesië en Suriname. Maar vroeger zijn via handelaren vele exemplaren van over de hele wereld verkregen voor de collectie. De vogelcollectie omvat verschillende manieren van bewaren, zo zijn er nesten, eieren, braakballen, balgen, losse botten, dieren op alcohol, weefselmonsters, maar ook opgezette skeletten en huiden.

Wilt u onderzoek doen met de vogelcollectie van Naturalis?
Collectiebeheerder is
Pepijn Kamminga
pepijn.kamminga@naturalis.nl

Hoogtepunten
zeldzaam en uitgestorven

De vogelcollectie is rijk aan uitgestorven (soms unieke) en zeldzame soorten. De uitgestorven tahitistrandloper is bijvoorbeeld het enige bekende exemplaar ter wereld. De nationale avifauna wordt vertegenwoordigd door de collecties van Wickevoort Crommelin en P.A. Hens. Er worden tegenwoordig nog steeds nieuwe Nederlandse vogels toegevoegd aan de collectie. Naast recent toegevoegde exemplaren, zijn ook exemplaren aanwezig die al ruim 200 jaar in de collectie zijn bewaard gebleven. Sommige zijn verzameld onze eerste directeur C.J. Temminck, en zaten dus bij het begin van Naturalis al in de collectie. De belangstelling van Temminck voor roofvogels en duiven wordt nog steeds geïllustreerd door de diversiteit aan soorten in dit deel van de collectie.

Topstukken

Er zijn veel speciale soorten verzameld in Japan door Von Siebold en Burger, maar ook de Natuurkundige Commissie heeft een grote bijdrage aan de collectie gedaan vanuit Zuidoost Azië. In de vogelcollectie bevinden schitterende exemplaren die zijn opgezet door de bekende taxidermistenfamilie Ter Meer. De collectie wordt veel geraadpleegd door (internationale) onderzoekers, maar is ook van grote waarde voor onze eigen tentoonstelling en voor die van andere musea die soms exemplaren lenen. Absolute topstukken zijn de Darwinvinken, het Olifantsvogelei en het Dodo-skelet.

Dodo-skelet
Darwinvinken

Wie
werken hiermee

 

 

Belangrijkste
publicaties

  • van den Hoek Ostende, L.W, Dekker, R.W.R.J, & Keijl, G.O. (1997). Type-specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part 1. Non-Passerines. NNM Technical Bulletin, 1, 1–248.
  • Dekker, R.W.R.J. (2004). Type specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part 2. Passerines: Eurylaimidae – Eopsaltriidae (Peters’s sequence). NNM Technical Bulletin, 6, 1–142.
  • Dekker, R.W.R.J, & Quaisser, C. (2006). Type specimens of birds in the National Museum of Natural History, Leiden. Part 3. Passerines: Pachycephalidae – Corvidae (Peters's sequence). NNM Technical Bulletin, 9, 1–77.