Susanne Masters

Susanne Masters

Ik werk aan de selectie van ingrediënten voor organoleptische eigenschappen, merkidentiteit en duurzame toeleveringsketens voor de kuuroorden en distilleerderijen. Rekening houdend met bedreigingen voor wilde planten populaties, met name planten die worden gebruikt als voedsel en medicijnen, veroorzaakt door hun sociaaleconomische waarde, onderzoek ik de mogelijkheden om het levensonderhoud op het platteland te ondersteunen met behoud van wilde planten populaties. Hierbij worden ook de mogelijkheden die worden geboden door tuinbouw en duurzame oogstprotocollen van wilde planten geëvalueerd.

Vanaf 2017 voer ik een promotieonderzoek uit bij Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden naar het vaststellen van de omvang van de handel in orchideeën die worden gebruikt als salep (en drankje op basis van orchideeënknollen), en achterliggende duurzame oogstmethoden. Dit onderzoek heeft belangrijke toepassingen voor het behoud van de biodiversiteit, het levensonderhoud dat verbonden is aan het oogsten in het wild en traditioneel voedsel.

Keywords

botanische producten, natuurbehoud, tuinbouw, handel in wilde planten en dieren