Marcel Polling

Marcel Polling

Hooikoorts is een toenemend probleem waarbij naar schatting 1 op de 5 mensen lijdt aan de effecten ervan. De exacte soortensamenstelling van stuifmeel in de lucht is vaak onbekend. Daarom onderzoek ik nieuwe en efficiëntere manieren om stuifmeel te identificeren voor mijn PhD-project binnen de Marie Curie ETN Plant.ID bij Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit van Oslo. Ik maak gebruik van automatische beeldherkenning om de tijdrovende taak van pollenspecialisten te verlichten. Met behulp van DNA-metabarcodering worden soorten van plantengroepen herkend die een sterk vergelijkbaar stuifmeel hebben.

Keywords

automatische beeldidentificatie, DNA-metabarcodering, hooikoorts, metagenomics, pollen

Research
interest

Automatische beelddetectie en DNA-metabarcodering van pollenmonsters.

Ons veranderende klimaat heeft ernstige gevolgen voor de plantengroei. Er is een positieve correlatie aangetoond tussen atmosferische CO2 en pollenproductie. Veel plantensoorten laten niet alleen een langere bloeitijd zien, ze produceren ook grotere hoeveelheden stuifmeel. Afgezien hiervan zorgen de hogere temperaturen ervoor dat nieuw geïntroduceerde soorten zich kunnen vestigen in voorheen ongeschikte habitats. Sommige van deze exoten zijn hooikoortsplanten. Het kwantificeren van de bijdrage van stuifmeel van veel plantensoorten aan het milieu is momenteel erg moeilijk, aangezien het stuifmeel van sommige planten identiek lijkt aan die van andere soorten. Daarom ontwikkel ik innovatieve hulpmiddelen om dit te onderzoeken.

 

Pollen grains
Hazel pollen

Current
topics

Samenwerking met IBL, LIACS, Universiteit Utrecht en Universiteit van Illinois