Maaike de Voogd

Maaike de Voogd

Als biologiestudent van de Universiteit Leiden deed ik mijn masteronderzoek hier bij Naturalis. Ik onderzocht het effect van klimaatverandering op de fenologie van bijen. De fenologie van veel ecologische processen wordt gemoduleerd door temperatuur, waardoor ze potentieel gevoelig zijn voor klimaatverandering. Het is bijzonder belangrijk om de reacties op klimaatopwarming te begrijpen voor soorten die cruciale ecologische functies hebben, zoals bestuivers. Door ecologische modellen te gebruiken op bestaande observatiegegevens en klimaatgegevens, vonden we dat sommige bijensoorten in de afgelopen 20 jaar een significante verschuiving in fenologie vertonen. Op dit moment ben ik bezig met het publiceren van de resultaten.

Na mijn masteronderzoek ga ik deze zomer voor Naturalis werken aan twee verschillende projecten. Een project is een samenwerking met zonnepark Shell Moerdijk en zonnepark Shell Heerenveen waar we onderzoeken hoe we de insectendiversiteit van het zonnepark kunnen verbeteren door verschillende zaadmengsels te testen die onder de zonnepanelen worden gezaaid. Het tweede project is de realisatie van een bijenlint in de bloembollenstreek op initiatief van de Rabobank. Het bijenlint loopt door de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met de provinciale weg N208 als centrale as. Zorginstellingen, inwoners, bedrijven, gemeenten en provincie leveren een bijdrage met hun tuinen, bedrijventerreinen en groen langs (vaar)wegen en in parken. Deze plekken gaan voedsel en nestgelegenheid bieden aan bijen en andere bestuivers door meer bloemen, bijenhotels en andere nestelplekjes. Voor beide projecten ga ik me bezighouden met het monitoren van de bestuivers in die gebieden.

Maaike de Voogd

Projectmedewerker en masterstudent

NL Biodiversiteit en Samenleving

maaike.devoogd@naturalis.nl