Divers team gaat de verborgen biodiversiteit in de stad ontrafelen

23 maart 2022
mossen op steen

Welke ‘verborgen’ organismen leven in de stad? Hoe kunnen we deze benutten om bomen beter te laten groeien, beton aantrekkelijk voor groen te maken en hittestress te meten? Gaan stadsbewoners milieubewuster handelen als ze hun tuinen wilder laten groeien en meer weten over wat er allemaal leeft? Een breed consortium onder leiding van Michael Stech zal de komende vier jaar onderzoek doen om deze vragen te beantwoorden.

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke vragen over HiddenBiodiversity contact op met projectleider Michael Stech.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Black
box

Michael Stech, onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, ontvangt een beurs van 1,9 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda, een onderzoeksprogramma van de NWO, om samen met universiteiten, hogescholen, gemeenten, bedrijven, natuurorganisaties en andere partners de ‘black box’ van verborgen biodiversiteit in de stad te openen: het HiddenBiodiversity project.

Groener
en klimaatbestendiger

Stech: “Er leven honderden soorten schimmels, bacteriën, bodemdieren, mossen, korstmossen en andere kleine organismen in de stad. Het bodemleven is belangrijk voor de vegetatie, zoals bomen. Op de bomen groeien mossen en korstmossen, die wederom schuilplekken bieden voor (bodem)dieren. Maar welke soorten er precies zijn in de stad, hoe ze op elkaar inwerken en wat de invloed is van bodemverharding of hittestress, is onvoldoende bekend. Tegelijk staan steden voor de enorme opgave om groener en klimaatbestendiger te worden. Kennis over de verborgen biodiversiteit kan hierbij helpen.”

Stadbewoners
centraal

HiddenBiodiversity combineert biologisch, ecologisch, materiaalkundig en psychologisch onderzoek met een brede scala aan activiteiten voor en met stadsbewoners om deze kennis op te doen en uit te dragen naar de maatschappij. Stech: “We zetten in op de openbare ruimte en de privéomgeving tegelijk. Overheden en bedrijven hebben handvatten nodig om de hele biodiversiteit te kunnen bevorderen en het succes van klimaatadaptieve maatregelen te monitoren. Tegelijk willen we burgers aanzetten tot bewustwording en waardering van biodiversiteit in hun eigen leefomgeving. Op deze manier hopen we een zo groot mogelijke impact te bereiken voor een groene en soortenrijke stad.”

Breed en divers
consortium

Het Hidden Biodiversity-project zal uitgevoerd worden door een breed consortium bestaande uit Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden/Hortus Botanicus Leiden, Technische Universiteit Delft, Hogeschool van Amsterdam, Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Hogeschool Leiden/ Leiden Centre for Applied Bioscience, Erasmus Universiteit Rotterdam, Bureau Stadsnatuur Rotterdam, Cobra Groeninzicht, H.D. Sneep holding BV (Greenwavesystems), Heijmans NV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Leiden, Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), Provincie Noord-Holland, Reichwein Post Production BV, Respyre BV, Stichting Steenbreek, Stichting Trompenburg Tuinen & Arboretum, Stichting Vrienden van de Leidse Hortus, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties, Stichting Waarneming.nl, EnerSearch Solar GmbH en Naturalis Biodiversity Center.

algen op boom

Meer
informatie