ARISE: alle Nederlandse natuur stages HBO/WO

Monitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen

ARISE is een infrastructuur-in-aanleg die de straks hele Nederlandse (meercellige) natuur kent en herkent. Binnen dat programma kunnen studenten bij verschillende activiteiten en op verschillende niveaus participeren. 

Waar hebben
we het over?

Arise is een door NWO gefinancierd initiatief om een grootschalige onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen voor het waarnemen en interpreteren van soorten door middel van digitale monitoring en DNA technieken. In dit programma werken de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, het Westerdijk Institute for Fungal Biodiversity en Naturalis Biodiversity Center samen.

Arise heeft tot doel om innovatieve diensten te ontwikkelen voor de snelle determinatie van alle (multicellulaire) soorten in Nederland, gebaseerd op verschillende bronnen zoals verzamelde specimens, (environmental) DNA, geluidsopnamen, beelden en radar data. Door de nieuwste ontwikkelingen in DNA-sequencing, waarnemingsapparatuur en machine learning toe te passen, zal Arise onderzoekers, het bedrijfsleven, beleidsmakers en het publiek van diensten voorzien die soortherkenning en biodiversiteitsmonitoring mogelijk maken op een tot nu toe ongekende schaal. De beschikbaarheid van deze mogelijkheden en de data zal de toekomst van biodiversiteit en onze planeet mede bepalen.

Soortherkenning
bij 45.000 soorten

Een belangrijk onderdeel van de ARISE infrastructuur is de mogelijkheid om alle soorten in Nederland aan de hand van hun DNA te kunnen herkennen. Om dit doel te bereiken is het nodig om een referentiedatabase aan te leggen die de genetische barcodes voor alle Nederlandse soorten bevat.

Op dit moment zijn er rond de 10.000 soorten gesequenced van de naar schatting 45.000
meercellige organismen in Nederland. Om de ontbrekende soorten toe te voegen zal er
grootschalig verzameld worden. Samen met de UvA worden een aantal verzamelstations in de Amsterdamse Waterleidingduinen opgezet, waar we verschillende verzamel- en monitoringstechnieken testen.

Diopsis en malaiseval in de Amsterdamse waterleidingduinen
Bodemmonsters nemen in Wassenaar

Projecten
voor studenten

In het ARISE programma kunnen studenten bij verschillende activiteiten en op verschillende niveaus participeren en we nodigen studenten van universiteiten en hogescholen uit om zich hiervoor aan te melden. Mogelijke onderwerpen en activiteiten:

1. beoordelen van verschillende verzamel- en monitoringstechnieken;

2. statistische vergelijking van de gebarcodeerde soorten en de geschatte Nederlandse Biodiversiteit.

De resultaten van deze projecten kunnen verwerkt worden in een natuurbeheerplan, monitorings strategieën, vergelijking verschillende beheersmodellen (wel-geen begrazing), etc.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaande stages kun je terecht bij Hannco Bakker. Voor allerlei andere studenten, van (bio-)informatica tot interface-design tot wetenschapscommunicatie zijn er ook dingen te doen. Neem contact op met Elaine van Ommen Kloeke als je daar meer over wilt weten.