Academische vakken BSc. en MSc.

Onderwijs in Naturalis

Naturalis verzorgt cursorisch onderwijs aan universiteiten en hogescholen. Onze onderzoekers organiseren academische vakken over biodiversiteit en geologische diversiteit, en verzorgen gastcolleges, practica, en excursies, met name als onderdeel van opleidingen biologie en aardwetenschappen. In het bijzonder draagt Naturalis bij aan het onderwijsprogramma van de opleiding Biologie aan de Universiteit Leiden, maar ook daarbuiten is Naturalis bij diverse opleidingen betrokken.

Contact

Michiel Hooykaas
michiel.hooykaas@naturalis.nl

Universiteit
Leiden

De biologieopleiding aan de Universiteit Leiden is een gezamenlijk programma van IBL (verantwoordelijk instituut), CML en Naturalis. Binnen het curriculum coördineert Naturalis de leerlijn Tree of Life en levert een substantiële bijdrage aan het onderwijs van de opleiding op het gebied van biodiversiteit en evolutie. Gedetailleerde informatie over het cursusaanbod is te vinden in het e-prospectus. De cursussen die onze onderzoekers coördineren zijn onder andere: 

Bachelor

 • Biodiversiteit Plant (BSc 1)
 • Biodiversiteit Dier (BSc 1)
 • Excursies Flora & Fauna (BSc 1)
 • Biodiversiteit (BSc 2)
 • Veldonderzoek Flora (BSc 2)
 • Minor Biodiversity (BSc 3)

Master

Samen met CML and IBL, Naturalis organiseert twee Master tracks aan de Universiteit van Leiden.

Verplichte- en keuzevakken:

 • Orientation on Evolutionary biology
 • Paleobiology
 • Systematics and Biodiversity
 • Plant families of the tropics
 • Tropical biodiversity and field methods

Andere
opleidingen

Naturalis draagt ook bij aan opleidingen buiten Leiden. Cursussen die onze onderzoekers coördineren zijn onder andere:

Universiteit van Amsterdam

 • Biodiversiteit en Ecologie (Biologie – BSc 1)
 • Biological Oceanography (Biologie - MSc)

Universiteit van Wageningen

 • Ethnobotany (BSc)
 • Marine Animal Ecology (MSc Biology, Animal Sciences, Aquaculture and Marine Resource Management)

Universiteit Utrecht

 • Paleontologie – fauna (BSc 2 Aardwetenschappen)
 • Chemische geodynamica (BSc 3 Aardwetenschappen)
 • Vertebrate evolution (MSc Earth, Life and Climate)

Universiteit Maastricht

 • Paleontologie – Hominin Paleontology (BSc 2 Maastricht Science Programme)