Academische vakken Bsc. en Msc.

Onderwijs in Naturalis

Naturalis onderzoekers organiseren en doceren academische cursussen op Nederlandse (toegepaste) biologie curricula.

Contact

Andres Rivera Quitoz
andres.riversaquiroz@naturalis.nl

Universiteit
Leiden

Het curriculum Biologie aan de Universiteit Leiden is een gezamenlijk programma van IBL (verantwoordelijk instituut), CML en Naturalis. De substantiële bijdrage van Naturalis en gedetailleerde informatie over het cursusaanbod is te vinden in het e-prospectus. De cursussen die wij organiseren of waaraan wij substantieel deelnemen zijn onder andere: 

Bachelor - eerste jaar

 • Popularisering van de Wetenschap
 • Biodiversiteit Planten/Paddestoelen/Protisten - Tree of Life, en Fylogenie
 • Flora en Fauna excursies
 • Onderzoekprojecten Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag

Bachelor - tweede en derde jaar

 • Evolutiebiologie 
 • Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant
 • Biodiversiteit
 • Veldonderzoek Flora
 • Minor Biodiversity
 • Honours class Crises in Biology

Master

Samen met CML and IBL, Naturalis organiseert twee Master tracks aan de Universiteit van Leiden.

Verplichte- en keuzevakken:

 • Orientation courses
 • Genomic architecture
 • Paleobiology
 • Development and evolution
 • Methods in biodiversity analysis
 • Integrative taxonomy
 • Plant families of the tropics
 • Tropical biodiversity and field methods

Andere
universiteiten

Naturalis neemt ook deel aan andere biologiecurricula. De cursussen die door medewerkers van Naturalis worden gecoördineerd zijn onder andere:

Universiteit van Amsterdam

 • BSc 1  - Milestones in Sciences
 • BSc 1  - Organisms in the environment
 • BSc 2  - Evolutionary biology
 • BSc 3  - Paleoecology
 • MSc - Biological Oceanography

Universiteit van Wageningen

 • BSc - Ethnobotany