Groene Cirkels

Groene cirkels

Nieuwe manier van samenwerken met bedrijven en lokale overheden gecombineerd in één groot netwerk. Samen werken aan een circulaire en duurzame economie.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer

Heineken startte het eerste project Groene Cirkels project samen met de provincie Zuid-Holland en Wageningen Environmental Research. Later kwamen Naturalis en Hoogheemraadschap Rijnland erbij. Het doel van dit project is om een brouwerij te realiseren die duurzaam is, met een lage uitstoot van CO2. Veel werk kan niet alleen met Heineken worden gedaan en moet in bredere ketens worden opgepakt. Heineken loopt voorop om in deze ketens netwerken te vormen om constructief samen te werken. Dit is zeer succesvol gebleken, dus nu verschijnen er meer nieuwe groene cirkels rond andere bedrijven, zoals SuikerUnie, de Graafstroom, en Farmfrites.

De rol van onze groep in deze processen is het faciliteren van dit proces van op een nieuwe manier samenwerken. Ook werken we samen met citizen science om buurtbewoners te betrekken en de wetenschappelijke achtergrond bij de projecten te borgen.