Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Canopy trees French Guiana.

Biodiversiteit vormt een complex netwerk waarin elke soort en individu een rol speelt. Doordat alle individuen en soorten elkaar ondersteunen houden we elkaar in leven. Mensen zouden niet kunnen bestaan zonder biodiversiteit.

 

 

De toren van al het leven

Al het leven is afhankelijk van elkaar. Om dat evenwicht te bewaken, onderzoekt en verzamelt Naturalis ál het leven.

Biodiversiteit is sterk en kwetsbaar

De natuur moet kunnen omgaan met veranderingen. Dat maakt biodiversiteit zo sterk. Wanneer er genoeg soorten en ecosystemen zijn, kan de natuur veel veranderingen opvangen. De natuur kan dan beter omgaan met het wegvallen van een soort, doordat er nog miljoenen andere soorten zijn die de balans behouden.Een grote biodiversiteit maakt de natuur dus veerkrachtiger.

Maar de biodiversiteit kan ook kwetsbaar zijn. Net zoals een blokkentoren is biodiversiteit minder stabiel wanneer er soorten verdwijnen. Als het een complexe toren is met veel verschillende soorten blokken, maakt één soort minder niet uit. Als er te veel soorten verdwijnen heeft dat ingrijpende gevolgen. 

Daarnaast is de functie van een soort of ecosysteem van belang in het complexe netwerk van biodiversiteit. We leven met zijn allen in een voedselpiramide. In dit voedselweb zijn de soorten aan de basis, net zoals in een blokkentoren, van fundamenteel belang.

Belangrijke schakels

Aan de basis van de voedselpiramide staan de zogenaamde producenten: planten die de zonne-energie vastleggen in biomassa. De tweede orde zijn de primaire consumenten: de herbivoren die die planten eten. De derde orde zijn carnivoren die leven van die planteneters.

Het grootste deel van de energie gaat verloren aan warmte, afval en energie om de organismen draaiende te houden. Dit verlies van energie zorgt voor de steeds kleiner wordende lagen naarmate je hoger in de voedselpiramide klimt.

Je kunt je voorstellen dat wanneer er veel biodiversiteit verdwijnt onder de producenten, dit grote invloed heeft op alle andere ordes. Het is dus van belang dat we met zijn allen biodiversiteit sterk en veerkrachtig houden. Zo blijft het weerbaar voor veranderingen.