Het Droomfonds wil herenboerderijen rondom Rotterdam.
18 februari 2021

Naturalis helpt Rotterdam de boer op

Er wordt veel gesproken over de noodzaak van ‘natuurinclusieve landbouw’ en ‘kringlooplandbouw’. Natuurmonumenten, Naturalis en 16 andere partners gaan het dóen: meer bloemen, grutto’s, veldleeuweriken, bijen en vlinders op het platteland in de regio…
Lees meer