Reconstructie van dodowereld met fossiel stuifmeel Dodo-expeditie 2010

15 juli 2019
Dodo-opgraving

2010 - Op zaterdag kwamen wij, Erik en Geert, s ochtends vroeg aan op Mauritius. Samen met Henry Hooghiemstra onderzoeken wij de oorspronkelijke natuur van het eiland aan de hand van fossiel stuifmeel. Na een korte rondleiding bij onze verblijfplaats vertrokken we naar Mare aux Songes om de beroemde dodo te ontmoeten. Ons team gaat hier niet direct de dodo zelf onderzoeken, maar het klimaat en de omgeving waarin hij leefde.

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Zondag was het dan zover. Met grondboren bewapend vertrokken we naar de dodo-polder om onze eerste boring op Mauritius te zetten. In deze dodo-polder zijn 4000 jaar geleden tienduizenden dodo's en andere dieren omgekomen. Aan de hand van het stuifmeel uit onze boringen hopen we de omstandigheden waaronder dit gebeurde te achterhalen. We maken een reconstructie van natuur en klimaat voor, tijdens en na deze catastrofe. Op deze manier proberen we te bepalen hoe dit massagraf is ontstaan.

We halen telkens 50 cm sediment naar boven. Zo duiken we stap voor stap de geschiedenis van Mauritius in. Aan de boring zelf kun je al meteen zien dat er grote veranderingen in Mare aux Songes hebben plaatsgevonden. Zo wisselden gelaagde meerafzettingen (grijs op de foto) zich af met meer organisch-rijke lagen (de donkere lagen). Als de monsters weer thuis zijn zullen ze veel uitgebreider bekeken worden. Aan de hand van stuifmeel, algen, schimmelsporen en andere fossielen wordt dan een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de leefomgeving van de dodo.

Meerafzettingen

De mooie boorkernen die we hier gehaald hebben beloven een goed begin voor onze expeditie. De komende dagen zal ons Amsterdamse stuifmeel team het eiland in trekken om op nog veel meer plaatsen sediment te verzamelen. Hierover horen jullie later uiteraard meer!

Groeten van het stuifmeel team: Prof. Dr. Henry Hooghiemstra, Drs. Erik de Boer en Master student Geert van der Plas (IBED, Universiteit van Amsterdam)