Dodo-expeditie 2008

15 juli 2019
Dodo-onderzoeksput

1 oktober 2008 - De derde Dodo-expeditie alweer. Dit keer zitten we vanaf 18 oktober twee weken op Mauritius. Tijdens het aanleggen van de 'dodo-polder' vorig jaar haalden we 40 zakken met botten, plantenzaden en dergelijke uit de grond. Allemaal bijvangsten die we deden tijdens het graven van sloten, want aan het eigenlijke opgraven kwamen we niet eens toe! We gaan al deze zakken doorpluizen en de botten catalogiseren.
 

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Eerder onderzoek van Naturalis-studente Anneke van Heteren suggereert dat er mogelijk meer dan één dodosoort op Mauritius rondwandelde. Paleontologen Hanneke Meijer en John de Vos van Naturalis gaan dat nu onderzoeken, samen met Julian Hume (Natural History Museum, Tring) en Anwar Janoo van het Mauritiaanse Nationaal Erfgoed Fonds. Daarnaast gaat Perry de Louw, grondwaterdeskundige van Deltares samen met Joost Brinkkemper, student Computational Geo-Ecology van IBED-Universiteit van Amsterdam, gegevens verzamelen over het grondwater in het gebied om een grondwatermodel te maken van de fossielen-vindplaats. De gegevens en het model kunnen inzicht verschaffen in de klimatologische condities waaronder de dodo's en andere dieren gestorven zijn. Tenslotte zal Marijke Besselink van het KIT Amsterdam, samen met collega's van het ZMA ook aanwezig zijn tijdens de dodo-expeditie. Zij zullen in samenwerking met ons en Mauritianen de dodo-galerie verder uitbreiden in het Natuur Historisch Museum van Mauritius in Port Louis. Zo zullen onze opgravingsresultaten direct worden verwerkt in een permanente tentoonstelling over de leefwereld van de dodo! Kortom dat wordt zeven, meten en tentoonstellingen bouwen!