Wetenschappers in actie voor insectenbehoud

8 januari 2020
Insecten door Natuurwijzer

De insecten hebben het op het moment zwaar te verduren. In plaats van de ogen te sluiten voor dit probleem, is er een groep van ruim 70 wetenschappers die hun handen ineen hebben geslagen. Onder deze groep zitten ook wetenschappers van Naturalis. Het resultaat van de samenwerking is een zogenaamde ‘road map’: een masterplan voor insectenbehoud en -herstel.

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Masterplan
om insecten te redden

Het idee van de ‘road map’ is om de beschikbare kennis om te zetten in een actieplan voor beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen. De wetenschappers hopen dat dit zal leiden tot zowel het behoud als herstel van de aantallen, biomassa en biodiversiteit van insecten.

Dit plan is hard nodig volgens de wetenschappers, aangezien “insecten van vitaal belang zijn voor een grote verzameling aan diensten van de natuur, waarvan sommige onmisbaar zijn voor de voedselproductie en de veiligheid. Het bestrijden van ziekten en plagen bijvoorbeeld.”

De groep wetenschappers komen verspreid uit 21 landen en 6 werelddelen. In dit diverse clubje is Nederland ook vertegenwoordigt, door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit, de Vlinderstichting, Wageningen University & Research en zo ook Naturalis.

Blijvend herstel

Het masterplan focust zich op doelen voor de korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Zo kan er op de korte termijn direct aan de slag gegaan worden met het vergroten van de diversiteit in landschap bij de landbouw, of het verbeteren van het bewustzijn via educatie en burgerinitiatieven.

Op de middellange termijn is het van belang dat we onze aandacht richten op onderzoek. Het is van belang om te weten wat de effecten van stressfactoren op insectenpopulaties zijn. Daarnaast zal het bestuderen van bestaande insectencollecties helpen bij het verwerven en verbreden van onze kennis.

De wetenschappers hopen dat het masterplan uiteindelijk zal resulteren in een betere samenwerking tussen instanties en het publiek, voor een betere blijvende bescherming en herstel van leefgebieden voor insecten. Als mensen dit combineren met internationaal dezelfde methodes, zal er wereldwijd gekeken kunnen worden hoe het met de insecten gaat.

Het is nu een kwestie van dit masterplan uitvoeren in de praktijk. De tijd van toekijken is voorbij, de wetenschappers hebben hun mouwen opgestroopt, nu de rest nog.


Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Naturalis Biodiversity Center
Afdeling communicatie
communicatie@naturalis.nl
071 751 9548
06 35112999