Alle Europese soorten een streepjescode Project Biodiversity Genomics Europe gaat van start

29 september 2022
Onderzoeker in het lab

Gisteren is het internationale project Biodiversity Genomics Europe gestart. Dat is een ambitieus initiatief om het Europese DNA-onderzoek naar biodiversiteit omhoog te tillen naar een veel hoger niveau. Het toonaangevende project staat onder leiding van Naturalis Biodiversity Center en wordt gedragen door partners uit meer dan 20 landen.

Contact BGE

Darwinweg 2, 2333 CR – Leiden 

 info@biodiversitygenomics.eu https://twitter.com/BioGenEurope

LinkedIn 

Europa voorop
in DNA-onderzoek

Onder de naam Biodiversity Genomics Europe (BGE) streven 33 Europese instellingen ernaar om alle Europese soorten in kaart brengen, door barcodes van de soorten te maken. Een barcode is een stukje DNA waaraan je de soort herkent en eenvoudig opspoort. Om dit doel te bereiken brengt BGE twee onderzoeksvelden samen: genomics en biodiversiteitsonderzoek.

Genomics is de wetenschap op het gebied van genomen, oftewel het geheel aan genetisch materiaal in een cel of organisme. Die wetenschap biedt cruciale nieuwe instrumenten om vragen op het gebied van biodiversiteitsverlies te beantwoorden. DNA-onderzoek is onze beste hoop op het succesvol in kaart brengen van relaties tussen ecosystemen, soorten en individuen, en om te voorspellen hoe individuen en groepen reageren op veranderingen in het milieu.

Het door Horizon Europa gefinancierde reuzenproject BGE brengt de belangrijkste beoefenaars op het gebied van fundamentele DNA technologieën in Europa samen, zowel voor DNA-barcoding als genoomsequencing. Daarmee zal het consortium de uitrol van deze methoden in heel Europa stroomlijnen, waardoor onderzoek en beleid op het gebied van natuurbehoud wezenlijk zullen veranderen.

BGE's projectdirecteur, Dimitris Koureas van Naturalis Biodiversity Center, zegt het volgende erover: "Deze essentiële Europese coalitie brengt uiteenlopende expertises en infrastructuren samen in het veld van twee opkomende technologische stromen. Met de kracht van DNA-streepjescodes en genomics kunnen we de biodiversiteit beter begrijpen en behouden. Het biedt de middelen om enkele van de grootste uitdagingen waarmee de planeet vandaag wordt geconfronteerd te trotseren.”

 

DNA
barcoding

Bij DNA-barcoding worden korte stukjes DNA gebruikt om onderscheid te maken tussen soorten; net zoals de streepjescodes die producten in een supermarkt van elkaar onderscheiden. Samen met moderne genetische technieken heeft DNA-barcoding de potentie om de inventarisatie van het leven op aarde drastisch te versnellen en een basis te leggen voor wereldwijd natuurbehoud.

 

Genoomsequencing

Genoomsequencing is een techniek die de lettervolgorde volgorde van het geheel aan genetisch materiaal in een soort achterhaald. Hierdoor kunnen wetenschappers genen en andere kenmerken van het genetische materiaal identificeren en lokaliseren, waardoor een vergelijkende blauwdruk ontstaat van de genetische code van een organisme. Dit geeft een volledig beeld van hoe biologische systemen functioneren en, cruciaal, hoe soorten reageren en zich aanpassen aan veranderingen in het milieu.

Meer
informatie

Voor meer informatie of interviews kunt u contact opnemen met Jose Alonso via info@biodiversitygenomics.eu. Een selectie van afbeeldingen en grafieken kan worden gedownload via deze link. Een interview met BGE-directeur Dimitris Koureas is op aanvraag beschikbaar.

Noot
voor de redactie

Het Biodiversity Genomics Europe (BGE) Project (biodiversitygenomics.eu) van €21 miljoen wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, evenals de Britse en Zwitserse regeringen. Het grote Europese project loopt tot 2026. Het brengt organisaties van het BIOSCAN Europe DNA-barcoding consortium (104 partnerinstellingen in 29 landen) en het ERGA genome-sequencing consortium (709 leden in 37 landen) samen.

BIOSCAN Europe brengt bestaande Europese nationale netwerken, wetenschappers en projecten samen die werken aan het monitoren van biodiversiteit, met behulp van DNA. Hun doel is om een efficiënt Europees systeem van onderling verbonden faciliteiten te bouwen voor snelle identificatie en monitoring van soorten. Het initiatief maakt deel uit van het International Barcode of Life Consortium (iBOL) en zijn wereldwijde BIOSCAN-initiatief, dat tot doel heeft onze kennis over soortendiversiteit, hun interacties en dynamiek te transformeren. Het doel van BIOSCAN Europe is om een Europese hub te creëren voor het International Barcode of Life-consortium.

Het European Reference Genome Atlas (ERGA)-initiatief is een pan-Europese wetenschappelijke gemeenschap van experts op het gebied van genoomsequencing. Hun doel is om het genereren van genomen van referentiekwaliteit te coördineren voor alle eukaryote Europese soorten. ERGA bouwt aan een interdisciplinair netwerk van wetenschappers in heel Europa en geassocieerde landen. ERGA werkt aan het ontwikkelen van referentiegenomen, door middel van training en kennisoverdracht.

Bezoek www.bioscaneurope.org en www.erga-biodiversity.eu voor meer details over de individuele leden van beide netwerken.