Zonneparken bieden groene toekomst voor biodiversiteit

19 februari 2020
Zonnepark Moerdijk met diverse planten

Zonneparken kunnen een grote biodiversiteit herbergen. Afgelopen oktober bleek dit uit een onderzoek van Naturalis Biodiversity Center op het 39 hectare groot zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk. Wetenschappers concludeerden na het bestuderen van de flora en fauna dat het zonnepark zowel voor planten als bestuivers een geschikte habitat is. Het rapport over dit onderzoek is vandaag beschikbaar gesteld.

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

De effecten
van zonneparken

Voor het rapport genaamd ‘The effects of solar parks on plants and pollinators: the case of Shell Moerdijk’ kan je hier terecht.
Naast dat het rapport een bouwsteen vormt voor verder onderzoek biedt het ook een handvat voor het inrichten van nieuwe, biodiversiteitbehoudende zonneparken. Het opgestelde rapport geeft inzicht in hoe we zonneparken het beste kunnen beheren en onderhouden. Goed ingerichte zonneparken kunnen namelijk naast een bron van duurzame energie ook een veilige haven bieden voor biodiversiteit, blijkt uit het vandaag gepresenteerde rapport. 

Groene
toekomst

Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center hebben afgelopen jaar onder leiding van hoogleraar Koos Biesmeijer het nieuwe zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk nauwkeurig bestudeerd. Het team van Naturalis en Smartland zaaide een aantal verschillende mengsels van verschillende planten in om een basis te leggen voor het jonge ecosysteem en te onderzoeken wat werkt voor de biodiversiteit. Uit de resultaten bleek dat zonneparken, indien goed ingericht, beter voor de biodiversiteit kunnen zijn dan de meeste landbouwgrond. Naturalis Biodiversity Center is dan ook positief over de mogelijkheden die zonneparken kunnen bieden om biodiversiteit in Nederland te stimuleren. “Zonnepanelen op daken heeft onze voorkeur, maar als er toch zonneparken verschijnen, kunnen we ze beter zo inrichten dat ze goed zijn voor biodiversiteit”, aldus Biesmeijer.

Voortzetting
onderzoek

Naturalis is van plan dit onderzoek  voort te zetten op het zonnepark van Shell Moerdijk, om ook de ontwikkeling over langere tijd te bekijken. Bij monitoring over meerdere jaren kan onderzocht worden wat het totale effect van een zonnepark op de biodiversiteit is. Ook hopen de onderzoekers met het vervolgonderzoek meer te weten te komen over de effectiviteit van verschillende zaaisels en de verschillen tussen typen bodems en bodemgebruik.

Niet alleen zonneparken zullen deze keer onder de loep genomen worden, ook de biodiversiteit rondom zonnedaken willen wetenschappers er deze keer bij betrekken. Het doel is vooral om inzicht te krijgen in de invloed van specifieke inrichting van de zonneparken en zonnedaken op biodiversiteit, zodat een juiste vertaalslag gemaakt kan worden naar de praktijk.

Samen sta
je sterk

Om dit onderzoek grootschalig voort te kunnen zetten hoopt Naturalis de handen ineen te kunnen slaan met meerdere groen-georiënteerde organisaties. Groene stroom is in opkomst en daarmee ook de hoeveelheid zonneparken en –daken. Het is daarbij van belang dat deze stroom niet alleen groen is qua herkomst, maar ook in zijn productie. 

Noot
voor de redactie

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Francisca Wit, projectbegeleider vanuit Naturalis Biodiversity Center, via francisca.wit@naturalis.nl of 071-7519141 of de afdeling communicatie van Naturalis Biodiversity Center, via contact@naturalis.nl of 071 - 7519 600. 

Update (8/12/2022): dit project eindigt op 31 december 2022.