JADS en Naturalis werken samen aan het behoud van biodiversiteit door data science

27 februari 2020
Algemeen directeur Edwin van Huis en JADS directeur Louis Vertegaal

Naturalis Biodiversity Center en Jheronimus Academy of Data Science (JADS) tekenen woensdag een overeenkomst om data science en artificial intelligence in te zetten voor gezamenlijk onderzoek. Het doel: behoud van wereldwijde biodiversiteit.

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Natuur
onder druk

Wereldwijd staan 1 miljoen soorten planten en dieren op de rand van uitsterven. Een bijzonder alarmerend beeld voor de toekomst van onze planeet. Ook voor de menselijke samenleving staat als gevolg van de biodiversiteitscrisis veel op het spel; wat betreft voedsel, gezondheid en leefomgeving zijn we onlosmakelijk met de natuur verbonden. Om het tij te keren, is het monitoren van biodiversiteit essentieel. Moderne technieken voor biomonitoring gebruiken onder andere beeldherkenning en DNA om de natuur in kaart te brengen. Dat levert enorme hoeveelheden gegevens op over de stand van de biodiversiteit. Die gegevens kunnen worden gebruikt om natuurbeheer (beter) vorm te geven. De moderne technieken van JADS, in combinatie met de expertise van Naturalis, bieden een veelbelovend perspectief op de problematiek. 

Data Science
voor biodiversiteitsdata

De grote hoeveelheid data die wordt gegenereerd door innovatieve biomonitoring levert een compleet beeld op van de Nederlandse natuur. Nieuwe soorten kunnen in kaart worden gebracht, maar ook de stand van bedreigde soorten kan beter gemonitord worden. Door de data op de juiste manier te bevragen, kunnen we bijvoorbeeld de achteruitgang van populaties (bijvoorbeeld insecten, planten of volgens) beter begrijpen en tegengaan. Maar hoe trek je zinvolle conclusies uit die enorme set data over de natuur? Daar komen data science en kunstmatige intelligentie om de hoek kijken. Kunstmatige intelligentie helpt waarnemingen te herkennen en te valideren, data science wordt ingezet om patronen te zien in natuurwaarnemingen.  Biodiversity Informatics, het vakgebied dat zich bezighoudt met data science op het gebied van biodiversiteit wordt een steeds belangrijker vakgebied. Vorig jaar was Naturalis nog gastheer van ‘s werelds grootste conferentie op dit gebied. 

De ontwikkelingen op het gebied van biomonitoring en data science bevinden zich in een stroomversnelling. De mogelijkheden die ontstaan zijn met recht een wetenschappelijke doorbraak. De data is er, nu is de tijd om er iets mee te doen. Het interpreteren en analyseren van data is niet alleen het domein van de data scientist. Ook de onderzoekers die in het veld de gegevens verzamelen krijgen ermee te maken. De samenwerking met JADS biedt Naturalis de mogelijkheid om deze vernieuwing in het vakgebied door de gehele organisatie door te voeren. Het vergroot de capaciteit om innovatie optimaal door te voeren, onder meer in onderwijs en professionele ontwikkeling.  Maaike Romijn, wetenschappelijk directeur bij Naturalis is enthousiast: “wij kunnen de biodiversiteit sneller in kaart brengen, beter monitoren, dat is een grote wetenschappelijke doorbraak. We zijn blij met de samenwerking met JADS. We brengen expertises samen. We erkennen samen de urgentie.” 

Algemeen directeur Naturalis Edwin van Huis, directeur JADS Louis Vertegaal, rector magnificus van Tilburg University Emile Aarts , Wetenschappelijk directeur Naturalis Maaike Romijn
Van links naar rechts: Algemeen directeur Naturalis Edwin van Huis, algemeen directeur JADS Louis Vertegaal, JADS Emile Aarts en Wetenschappelijk directeur Naturalis Maaike Romijn.

De biodiversiteitsdata is publiekelijk beschikbaar. Het zijn spannende gegevens die iets vertellen over de stand van ons land. Maar met de gegevens alleen ben je er niet, er is een interpretatieslag nodig die data science kan bieden. Louis Vertegaal, directeur van JADS: “De samenwerking met Naturalis geeft ons toegang tot interessante datasets en een schat aan domeinkennis over biodiversiteit. Dat levert voor onze studenten boeiende stageopdrachten,  afstudeeronderzoeken en PhD-trajecten op.”

Gezamenlijk
onderzoek en onderwijs

Binnen de samenwerking zal gezamenlijk onderzoek en onderwijs worden ontwikkeld op het snijvlak van data science, artificial intelligence en biodiversiteit.  De samenwerking wordt concreet in verschillende activiteiten. Zo wordt gezamenlijk een universitair hoofddocent aangesteld op het gebied van ‘Artificial Intelligence and Biodiversity’. In een jaarlijkse hackathon zullen studenten creatieve oplossingen vinden voor vraagstukken die met het behoud van biodiversiteit te maken hebben. En Naturalis en JADS gaan samen op zoek naar interessante stageopdrachten, afstudeeronderzoeken en PhD-trajecten voor JADS-studenten.  Zo ontwikkelen Naturalis en JADS zich samen verder op het snijvlak van biodiversiteitsonderzoek, data-science en artificial intelligence. 

De overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening en heeft een looptijd van vijf jaar.

Over
de partners

Bij Naturalis werken meer dan honderdtwintig onderzoekers aan wetenschappelijke vraagstukken op het gebied van biodiversiteit op land en in zee wereldwijd: het in kaart brengen van soorten en hun samenhang, de veranderende leefomgeving en de invloed van klimaatverandering. Zo levert Naturalis een grote bijdrage aan de fundamentele kennis die noodzakelijk is om biodiversiteit te behouden. Bij JADS, een samenwerking van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University, vindt onderzoek en onderwijs plaats, bijvoorbeeld binnen het domein Nature & Agrofood. JADS gebruikt data science om antwoorden te vinden op de uitdagingen van de moderne tijd. Zo wordt er gewerkt aan het in kaart brengen van ontbossing en het bijdragen aan een oplossing van het wereldwijde voedselprobleem.

Noot
voor de redactie

Voor meer informatie over de samenwerking kun je contact opnemen met de afdeling communicatie Naturalis Biodiversity Center via communicatie@naturalis.nl of 071-7519 548. 

Beeld: Henk Caspers, Naturalis Biodiversity Center