Wat wij doen - Naturalis Biodiversity Center

NCB Naturalis

Wat wij doen

Bij Naturalis Biodiversity Center willen we biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren. Voor het welzijn van de mensen en het voortbestaan van de aardse natuur.

Missie en visie

Wij willen biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren voor het welzijn van de mens en voortbestaan van de aardse natuur. Dat doen we door:

 • te bouwen aan de collectie van biologische en geologische diversiteit en de toegankelijkheid daarvan te vergroten;
 • met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de mondiale inspanning om de biodiversiteit te reconstrueren en de interactie tussen soorten te begrijpen;
 • gebruikmakend van de collectie het verhaal van de natuur te vertellen in zijn natuurhistorische en cultuurhistorische context, aansprekend voor verschillende leeftijdsgroepen en voeding gevend aan verwondering;
 • in een open dialoog kennis te delen over de natuur, taxonomie en biodiversiteit, die bruikbaar is voor de samenleving en een duurzame economie.


Positie

Internationaal erkende autoriteit op het gebied van biodiversiteit.

Biodiversiteit vormt ons ‘life support system’

Kernbelofte

Elk contact met Naturalis versterkt mijn enthousiasme en kennis over de rijkdom van de natuur.

Educatieve missie en visie

Lees meer over onze educatieve missie en visie.

Beleidsplan 2017-2020


Dienstverlening

Bij Naturalis Biodiversity Center werken ruim 100 specialisten. Dit team ontleent zijn kracht aan een unieke combinatie van expertise, vaardigheden, apparatuur en faciliteiten. Dit is ook van waarde voor partijen buiten Naturalis. Om een grote collectie te beheren en te ontsluiten moet je uitblinken in:

 • Verzamelen: door expedities of het overnemen van aangeboden (private) collecties
 • Beschrijven: tegenwoordig ook met DNA-barcode
 • Collectiemanagement: integratie van nieuwe stukken in de collectie
 • Prepareren
 • Bewaren: veilig opslaan voor honderden jaren
 • Ontsluiten: via databanken en koppeling van gegevens van andere databanken
 • Uitlenen en uitwisselen: altijd weten waar de meer dan 37 miljoen exemplaren zich bevinden
 • Collectiegerelateerd onderzoek en onderwijs


Bijdragen aan de samenleving

We leveren bijdragen aan bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties:

 • We helpen de douane wanneer er lastig te identificeren dieren of planten aan de grens verschijnen. Of wanneer er producten gemaakt van beschermde dieren worden ingevoerd.
 • Bij het certificeren van hout verlenen we assistentie om te bepalen of een partij uit gekweekte of wild hardhout bestaat.
 • We ondersteunen natuurhobbyverenigingen bij het ontwikkelen en beheren van websites met natuurinformatie.
 • We adviseren de juweliersbranche bij het bepalen van echtheid van edelstenen.


Wij zien nog veel meer mogelijkheden voor toepassing van onze kennis en vaardigheden.