Lang leve de erfenis van Darwin

Darwinvinken

Precies 210 jaar na zijn geboorte op 12 februari 1809 leeft Charles Darwins erfenis tastbaar voort in de natuurhistorische collectie van Naturalis. Niet alleen vanwege deze vinken die hij persoonlijk meenam van zijn reis en die een fundamentele rol speelden bij de formulering van zijn evolutietheorie, maar ook omdat onze collectiebeheerders en onderzoekers zich dagelijks bezighouden met evolutie. Misschien wel meer dan ooit, nu biodiversiteit in snel tempo verdwijnt.

De collectie van Naturalis vormt een enorm archief van de evolutie. Neem zelf een kijkje in dat archief via topstukken.naturalis.nl.