Groep 3 en 4 Workshop Lang zal Bonkie leven

Lang zal Bonkie leven

Help?! Gevaar? Bonkie is net geboren en de natuur is vol gevaren. Je ontwerpt en test oplossingen om Bonkie te beschermen, zoals vleugels, schilden, springveren of een schutkleur. Bonkie wil ook graag een familie. In het museum kijk je hoe dieren in de natuur versierd zijn. Daarna ontwerp je een nieuw uiterlijk voor Bonkie. En wat eet Bonkie eigenlijk al die tijd?

Hoe overleeft Bonkie Klei zijn eerste jaar?

Informatie over praktische zaken als parkeren, kluisjes en huisregels vind je hier

Reserveer hier de workshop 'Lang zal Bonkie leven'.

 • Workshop
 • Groep 3 en 4
 • Duur: 120 minuten
 • Aantal leerlingen: maximaal 36
 • Ruimtes: Workshopruimte Ontwerp en tentoonstelling De verleiding
 • Vanuit school: één ouder/begeleider per tien leerlingen
 • Vanuit Naturalis: één educatieve begeleider
 • Hoofddoel: leerlingen ontwerpen oplossingen voor problemen door te kijken naar functies van verschillende vormen in de natuur
 • Aansluiting kerndoel: leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen
 • Kernwoorden: ontwerpend leren, vorm-functie, veiligheid, verleiding, testen, redeneren
   

Verloop van het programma
in het museum

De leerlingen onderzoeken in het programma hoe dieren veilig blijven en hoe ze soortgenoten verleiden. Leerlingen maken verschillende ontwerpen waarbij ze het onderzochte toepassen. De hieronder gehanteerde tijdsplanning is een indicatie.

0-15 minuten: onderzoeken in de workshopruimte
In de workshopruimte staat de tafel vol met echte objecten die de leerlingen mogen aanraken. De educatieve begeleider zet hen na het vrije verkennen aan het denken: “Wat hebben deze dieren voor hun veiligheid?” 

15-25 minuten: introductie Bonkie
In een presentatie kijken de leerlingen naar filmpjes van dieren die op verschillende manieren veilig zijn. ‘Bonkie’ wordt geïntroduceerd, een klein hoopje klei met oogjes die net geboren is. 

25-60 minuten: Ontwerpen
Elke leerling krijgt een eigen Bonkie die zij moeten beschermen tegen verschillende gevaren. Leerlingen gaan in tweetallen naar één van de zeven teststations. Bij ieder teststation is ruimte voor ontwerp en testen tegen een ander gevaar. Op een instructietekening zien de leerlingen wat het gevaar is. Bij het station staat een kratje met diverse ontwerpmaterialen en een testopstelling. Leerlingen passen Bonkie aan, testen het ontwerp, stellen het eventueel bij en als ze een oplossing hebben gevonden ruimen ze op, leveren het nummer in bij het centrale punt (het Bonkie-nest) en kiezen zelf een ander nummer. 

60-90 minuten: Zaalbezoek
Nu Bonkie de gevaren heeft overleefd, wil hij/zij ook graag een familie. Hoe verleiden dieren soortgenoten? Na een kort filmpje met voorbeelden van dieren, bezoeken de leerlingen de zaal De verleiding. Hier zijn diverse manieren te zien waarop dieren een soortgenoot verleiden. Bijvoorbeeld door geluid, vechten, geur en kleur. In de zaal zijn ook heel veel jonge opgezette dieren te zien. 

90-115 minuten: Verleiden
Na het zaalbezoek wordt het tijd om Bonkie zo verleidelijk mogelijk te maken. De leerlingen maken Bonkie zo mooi mogelijk en ontwerpen mogelijkheden om bijvoorbeeld geluid te maken en te  vechten. 

115-120 minuten: Afsluiting
Bonkie heeft zijn eerste jaar overleefd! Maar… wat heeft Bonkie nog meer nodig om volwassen te worden? Hij kan zich beschermen, soortgenoten verleiden, maar hij heeft ook nog voedsel en een huis nodig. De leerlingen mogen hun Bonkie meenemen en kunnen op school of thuis verder ontwerpen door bijvoorbeeld voedsel of een slaapplaats te maken.