Diptera

Foto van een vlieg

De Diptera is een soortenrijke en gevarieerde groep insecten. Er zijn wereldwijd meer dan 150.000 soorten Diptera bekend. Vliegen en muggen behoren tot deze groep. Je kunt ze werkelijk in elk milieu vinden, van petroleum tot het permanente ijs van Antarctica. 

Vliegen en muggen hebben een slechte reputatie omdat ze ziektes kunnen doorgeven of op kadavers zitten. Juist omdat sommige vliegen van dood organisch materiaal leven vervullen ze een belangrijke rol in de natuur als schoonmakers. Zij zorgen ervoor dat bacteriën zich minder snel verspreiden en dat mineralen weer beschikbaar worden voor planten. Bovendien zijn er veel vliegen die als bestuivers zorgen voor voedselvoorziening en biodiversiteit. 

 

 

Wilt u onderzoek doen met de Diptera collectie van Naturalis?
Collectiebeheerder is Pasquale Cilliberti

 

52.164888, 4.4728894

Hoogtepunten

De collectie Diptera van Naturalis is een uitstekende wetenschappelijke verzameling. Bijna alle families zijn goed vertegenwoordigd, ook bijzondere zeldzame families zoals de Mormotomyiidae die alleen voorkomen op een berg in Kenia. Geografische speerpunten van de collectie zijn verder Indonesië, Suriname en West-Europa.

Binnen de Diptera zijn zweefvliegen een populaire groep. Dit is terug te zien in de omvang van deze deelcollectie. Zweefvliegen zijn belangrijke bestuivers en recentelijk zijn de exemplaren gebruikt om onderzoek te doen naar een mogelijke afname van populaties in Nederland en Europa. Hiernaast zijn de langpootmuggencollectie van Broeder Theowald en de collectie steekmuggen van Bonne-Wepster bijzonder.

Broeder Theowald
Langpootmuggen collectie

Op taxonomisch gebied is de langpootmuggen collectie van hoogwaardige kwaliteit. Broeder Theowald was een katholieke monnik die biologie heeft gestudeerd en verbonden was aan de Universiteit van Amsterdam. Hij had een grote interesse in de langpootmuggen en heeft verschillende studenten geënthousiasmeerd, die later ook langpootmuggen experts zijn geworden. Broeder Theowald en zijn studenten hebben veel langpootmuggen verzameld. De exemplaren werden oorspronkelijk  in het Zoologische Museum Amsterdam bewaard. In 2011 werden de muggen in de collectie van Naturalis opgenomen. 

Opgezette langpootmug
vlieg

Bonne-Wepster
Steekmuggen collectie

Een andere bijzondere deelcollectie is de Bonne-Wepster steekmuggen collectie. Johanna Bonne-Wepster was een vrouw, niet academisch geschoold, die met haar man, die tropisch arts was, in Suriname en Indonesie veel onderzoek deed naar steekmuggen. Zij beschreef veel nieuwe soorten en heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis over ziekte verspreidende muggen.

Het Bonne-Wepster project op GBIF.

Grote steekmug (Culiseta annulata)
Dagboek van Bonne-Webster

Wie
werken hiermee

Belangrijkste
publicaties

Bonne, C. & Bonne-Wepster J. (1925). Mosquitoes of Surinam. A study of Neotropical mosquitoes.  Mededeling Afdeling Tropische Hygiëne 13, 1-558.

Veldboeken van Bonne-Wepster: 

  1. https://hdl.handle.net/21.12107/40200330
  2. https://hdl.handle.net/21.12107/40202889
  3.  https://hdl.handle.net/21.12107/40204921
  4.  https://hdl.handle.net/21.12107/40189482
  5.  https://hdl.handle.net/21.12107/40190613
  6.  https://hdl.handle.net/21.12107/40192287
  7.  https://hdl.handle.net/21.12107/40194364
  8. https://hdl.handle.net/21.12107/401966229

Reemer, M. (2014). A review of Microdontinae (Diptera: syrphidae) of Surinam, with a key to the neotropical genera. Tijdschrift voor entomologie, 157(1), 27–57. https://doi.org/10.1163/22119434-00002035

Ebejer, M. J. (2023). A first account of Chyromyidae (Diptera: acalyptratae) from continental Central and South America and some Caribbean islands, with descriptions of new species. Zootaxa, 5319(3), 301–331. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5319.3.1 

 

Meer
Informatie

The types of diptera described by J.C.H. de Meijere. (2000). American Entomologist, 46(4), 267. https://doi.org/10.1093/ae/46.4.267b

Diptera: https://www.gbif.org/dataset/6a0a95c6-c07a-4c35-9e9f-f776e8730fd4

Catalogous Craneflies of the world: https://ccw.naturalis.nl/

Vlieg zonder vleugels (Penicillidia dufourii)