Eduard Pop

Eduard Pop

Als paleolithisch archeoloog bestudeer ik het gedrag van vroege mensachtigen zoals Homo erectus en de Neanderthaler. Naast hun fossielen blijven ook materiële resten bewaard die iets kunnen vertellen over hun gedrag: de werktuigen die ze gebruikten om klusjes te klaren, de resten van hun maaltijden en in sommige gevallen ook vondsten die duiden op sociaal en symbolisch gedrag. Ik ben gespecialiseerd in het analyseren van stenen werktuigen, maar bestudeer archeologische vindplaatsen vanuit een contextueel perspectief: hoe verhouden de vondsten zich tot elkaar en tot de geologische lagen waarin ze bewaard zijn gebleven?

Keywords

Paleolithische archeologie, Paleoantropologie, Menselijke evolutie, Geoarcheologie, Stenen werktuigen, Digitale archeologie, Tafonomie

Research
interest

Evolutie en gedrag van vroege mensachtigen in Pleistoceen Zuidoost Azië

Eind 19e eeuw vond Eugène Dubois nabij Trinil (Indonesië) de eerste resten van de vroege mensensoort Homo erectus. In 2018 en 2019 hebben we nieuw veldwerk uitgevoerd op deze vindplaats, waarmee we een aantal langlopende vraagstukken hebben weten op te lossen (SHeLL project). Interessant is dat zowel bij Trinil als bij andere vindplaatsen met Homo erectus geen stenen werktuigen zijn gevonden, terwijl dit wel het geval is in Afrika en continentaal Eurazië. De voorlopige resultaten van veldonderzoek in Midden-Pleistocene meer-afzettingen in Oost-Java suggereren dat we tot nu toe op de verkeerde plekken hebben gezocht. In een vervolgonderzoek, het BASINS project, onderzoeken we door middel van opgravingen en veldverkenningen de potentiële rijkdom van dit archeologische bodemarchief.

Trinil and the Lawu volcano
Trinil fieldwork

Current
topics

A selection of the topics I am working on currently.

Research in Trinil

Homo erectus fossils in Trinil

My main project centers on the rich fossil fauna from the Homo erectus (“Pithecanthropus”) type locality Trinil on Java (Indonesia). This unique collection, excavated by my scientific hero Eugène Dubois (1858-1940) and housed at Naturalis in Leiden, is a…
Lees meer

Key
publications

 • Roebroeks, W., MacDonald, K., Scherjon, F., Bakels, C., Kindler, L., Nikulina, A., Pop, E., & Gaudzinski-Windheuser, S. (2021). Landscape modification by Last Interglacial Neanderthals. Science Advances7(51), eabj5567. https://doi.org/10.1126/sciadv.abj5567
 • Berghuis, H. W. K., Veldkamp, A., Adhityatama, S., Hilgen, S. L., Sutisna, I., Barianto, D. H., Pop, E. A. L., Reimann, T., Yurnaldi, D., Ekowati, D. R., Vonhof, H. B., van Kolfschoten, T., Simanjuntak, T., Schoorl, J. M., & Joordens, J. C. A. (2021). Hominin homelands of East Java: Revised stratigraphy and landscape reconstructions for Plio-Pleistocene Trinil. Quaternary Science Reviews260, 106912. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.106912
 • Pop, E., Reidsma, F. H., Reimann, T., Sier, M. J., Arps, C. E. S., Gaudzinski-Windheuser, S., & Roebroeks, W. (2021). Identifying Heated Rocks Through Feldspar Luminescence Analysis (pIRIR290) and a Critical Evaluation of Macroscopic Assessment. Journal of Paleolithic Archaeology4(2), 13. https://doi.org/10.1007/s41982-021-00094-5
 • Kindler, L., Smith, G., Garcia-Moreno, A., Gaudzinski-Windheuser, S., Pop, E., & Roebroeks, W. (2020). The Last Interglacial (Eemian) lakeland of Neumark-Nord (Saxony-Anhalt, Germany): Sequencing Neanderthal occupations, assessing subsistence opportunities and prey selection based on estimations of ungulate carrying capacity, biomass production and energy values. In A. Garcia-Moreno, J. Hutson, G. Smith, L. Kindler, E. Turner, A. Villaluenga, & S. Gaudzinski-Windheuser (Eds.), Human behavioural adaptations to interglacial lakeshore environments. (pp. 67–104). Propyleum. https://doi.org/10.11588/propylaeum.647
 • Milano, S., Pop, E., Kuijper, W., Roebroeks, W., Gaudzinski-Windheuser, S., Penkman, K., Kindler, L., & Britton, K. (2020). Environmental conditions at the Last Interglacial (Eemian) site Neumark-Nord 2, Germany inferred from stable isotope analysis of freshwater mollusc opercula. Boreashttps://doi.org/10.1111/bor.12437
 • Pop, E., Charalampopoulos, D., Arps, C. S., Verbaas, A., Roebroeks, W., Gaudzinski-Windheuser, S., & Langejans, G. (2018). Middle Palaeolithic Percussive Tools from the Last Interglacial Site Neumark-Nord 2/2 (Germany) and the Visibility of Such Tools in the Archaeological Record. Journal of Paleolithic Archaeology1, 81–106. https://doi.org/10.1007/s41982-018-0008-8
 • Gaudzinski-Windheuser, S., Noack, E. S., Pop, E., Herbst, C., Pfleging, J., Buchli, J., Jacob, A., Enzmann, F., Kindler, L., Iovita, R., Street, M., & Roebroeks, W. (2018). Evidence for close-range hunting by last interglacial Neanderthals. Nature Ecology & Evolution2(7), 1087–1092. https://doi.org/10.1038/s41559-018-0596-1
 • Pop, E., Kuijper, W., Hees, E. van, Smith, G., García-Moreno, A., Kindler, L., Gaudzinski-Windheuser, S., & Roebroeks, W. (2016). Fires at Neumark-Nord 2, Germany: An analysis of fire proxies from a Last Interglacial Middle Palaeolithic basin site. Journal of Field Archaeology41(5), 603–617. https://doi.org/10.1080/00934690.2016.1208518
 • García-Moreno, A., Smith, G. M., Kindler, L., Pop, E., Roebroeks, W., Gaudzinski-Windheuser, S., & Klinkenberg, V. (2016). Evaluating the incidence of hydrological processes during site formation through orientation analysis. A case study of the middle Palaeolithic Lakeland site of Neumark-Nord 2 (Germany). Journal of Archaeological Science: Reports6, 82–93. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.01.023
 • Pop, E., & Bakels, C. (2015). Semi-open environmental conditions during phases of hominin occupation at the Eemian Interglacial basin site Neumark-Nord 2 and its wider environment. Quaternary Science Reviews117, 72–81. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.03.020
 • Pop, E. (2015). Neandertal adaptations to Interglacial conditions – a case study from the Eemian site Neumark-Nord 2 (Germany). (Doctoral dissertation) Leiden University.
 • Pop, E., Bakels, C., Kuijper, W., Mücher, H., & van Dijk, M. (2015). The Dynamics of Small Postglacial Lake Basins and the Nature of Their Archaeological Record: A Case Study of the Middle Palaeolithic Site Neumark-Nord 2, Germany. Geoarchaeology30(5), 393–413. https://doi.org/10.1002/gea.21526
 • Pop, E. (2014). Analysis of the Neumark-Nord 2/2 lithic Assemblage: Results and Interpretations. In S. Gaudzinski-Windheuser & W. Roebroeks (Eds.), Multidisciplinary Studies of the Middle Palaeolithic Record from Neumark-Nord (Germany). Volume I (pp. 143–196). Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.
 • Gaudzinski-Windheuser, S., Kindler, L., Pop, E., Roebroeks, W., & Smith, G. (2014). The Eemian Interglacial lake-landscape at Neumark-Nord (Germany) and its potential for our knowledge of hominin subsistence strategies. Quaternary International331, 31–38. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.023

In the
media

Deer