Naturalis helpt Rotterdam de boer op

18 februari 2021
Het Droomfonds wil herenboerderijen rondom Rotterdam.

Er wordt veel gesproken over de noodzaak van ‘natuurinclusieve  landbouw’ en ‘kringlooplandbouw’. Natuurmonumenten, Naturalis en 16 andere partners gaan het dóen: meer bloemen, grutto’s,  veldleeuweriken, bijen en vlinders op het platteland in de regio Rotterdam, (h)eerlijk regionaal  geproduceerd eten voor Rotterdammers en een gezonde bedrijfsvoering voor boeren. Want de teelt  van een krootje uit de Hoekse waard kan natuurvriendelijker en de weg van een stuk kaas uit Midden Delfland naar de Rotterdamse consument kan korter. De samenwerkende partijen bestaande uit boeren, ketenpartijen, retailers, financiële instellingen, kennisinstituten en  ondernemers gaan daaraan werken, en Naturalis gaat de gevolgen voor de natuur onderzoeken. De Nationale Postcode Loterij kent vijf miljoen toe om een start te maken met deze  gezamenlijke droom. 

 

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Natuurinclusiever

Omdat het winkelmandje de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van natuur en landschap,  zorgen boeren, (online) supermarkten en lokale ‘korte-keten’-initiatieven samen voor meer aanbod van  duurzame en regionaal geproduceerde producten. Een belangrijk onderdeel van de aanpak van  ‘Rotterdam de boer op!’ is de oprichting van het ‘Rotterdams Transitiefonds’ dat boeren, die stappen  willen zetten naar meer naar natuurinclusieve landbouw, financieel ondersteunt. Met de steun kunnen  ze makkelijker gaan werken met innovatieve natuurinclusieve landbouwmethoden zoals strokenteelt,  combinatie van bomen en landbouw op hetzelfde perceel, teelt van gewassen op natte grond, inzet van  robots of coöperatieve boerderijen waar Rotterdammers niet alleen afnemer van het voedsel maar ook  mede-eigenaar van een bedrijf zijn. Ook meer gangbare boeren kunnen ondersteuning krijgen op hun  weg naar een meer natuurinclusieve manier van werken. 

Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Onze wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Naturalis onderzoekt de natuur om biodiversiteit te behouden. Zo dragen we bij aan oplossingen voor grote, mondiale vraagstukken rondom onder andere klimaat en voedselvoorziening. Met een van de grootste natuurhistorische collecties ter wereld, onze laboratoria en onze biodiversiteitsdata bieden wij een unieke wetenschappelijke infrastructuur: als het ware een tijdmachine die wetenschappers in staat stelt de biologische en geologische diversiteit van verleden, heden én toekomst in kaart te brengen. Wetenschappelijk onderzoek staat aan de basis van bescherming van onze natuurlijke rijkdommen, en ondersteunt dit Droomfonds-project. 

Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur Naturalis Biodiversity Center: “Naturalis koppelt het droomproject aan het Deltaplan Biodiversiteit- een kookpot waar vele partijen maatregelen ontwikkelen om de biodiversiteit te verhogen én hun effect te meten. Hiermee is de wetenschappelijke impact van de droom op de natuur gewaarborgd. Bovendien geeft de droom input aan de Delta Labs. Beide projecten versterken elkaar, met de natuur als winnaar”.

External video URL

Meer informatie

Meer over dit project: Rotterdam de boer op!

Meer over het Deltaplan Biodiversiteitsherstel