Nationale Bijentelling kom in actie voor de bij

Hommels met bloemen

Door slechts een half uurtje alle bijen in je tuin, op je balkon of op een andere groene plek in de buurt te tellen, kan je al bijdragen aan de bescherming van de wilde bij. De telgegevens helpen wetenschappers meer te weten komen over de stand van de bijen in ons land. Zo kunnen zij nog beter werken aan het beschermen van deze nuttige, maar deels bedreigde diersoort. 

Elke bij telt

De Nationale Bijentelling is in 2024 tussen 15 en 24 april. Draag bij aan de bescherming van de wilde bij en tel mee.

Ik doe mee!

Doe mee
en bescherm de wilde bij

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Ook kun je alvast oefenen voor de Bijentelling via spelletjes en leuke activiteiten. 

Bereid je alvast goed voor met onze bij-les

Bijzonder
landelijk onderzoek

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie, Natuur & Milieu en LandschappenNL. Het doel is het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Koos Biesmeijer is wetenschappelijk directeur en bijenexpert bij Naturalis, hij benadrukt het belang van het onderzoek. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen”, aldus Biesmeijer.

In 2023 deden 3.749 mensen mee aan de Bijentelling. In totaal telden zij - ondanks de sterke wind - 82.577 bijen. “Het is geweldig voor het onderzoek dat opnieuw zo veel mensen meedoen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten. Door de telling de komende jaren steeds te herhalen weten we welke soorten voor- of achteruit gaan in aantal.

De rol
van Naturalis

Naturalis is medeorganisator en kennispartner van de Nationale Bijentelling, met het uitgangspunt dat we samen zorgen voor meer bewustwording rondom het belang van de wilde bij. De telgegevens van de Bijentelling gebruiken onderzoekers van Naturalis om meer inzicht te krijgen in de bijenpopulaties van Nederland. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.