WaterBlitz in Alblasserwaard

Water verzamelen voor sampling

We hebben (zoet)water nodig. Niet alleen voor ons drinkwater, maar ook voor ons voedsel en de natuur. Planten en dieren zijn namelijk ook afhankelijk van schoon water. Zoetwater is daarmee één van onze belangrijkste natuurlijke hulpbronnen. Maar het water in sloten, meren, rivieren en de zee is niet altijd schoon genoeg.  Daarom hebben 129 vrijwilligers in mei 2023 geholpen de waterkwaliteit in de Alblasserwaard te onderzoeken. De resultaten van dit gezamenlijke onderzoek vind je hieronder.

Wat zijn de resultaten?

In het weekend van 12 tot en met 15 mei 2023 ontdekten we samen hoe het gaat met de de waterkwaliteit in de sloten en rivieren in Alblasserwaard. Bekijk:

Waarom
een WaterBlitz?

 

 

 

Door middel van een WaterBlitz hopen we in een korte tijd veel data over de waterkwaliteit van de Alblasserwaard te verzamelen. Met behulp van water testkits, die testen bevatten voor het meten van nitraat, fosfaat en de troebelheid van het water komen we achter de waterkwaliteit van dit gebied. 

Het meten van nitraat en fosfaat helpt ons om te begrijpen welke gebieden onder druk staan door nutriëntenvervuiling. Daarnaast helpt het ons ook om gebieden te vinden waar de waterkwaliteit juist goed is. Hierdoor kunnen we niet alleen werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, maar ook aan het behouden en beschermen van goede waterkwaliteit.

Watersamples nemen
Waterkwaliteit

Waterlandschap
Alblasserwaard

Het waterlandschap in de Alblasserwaard is uniek; bijna nergens in de wereld is de dichtheid aan sloten zo groot als in dit gebied. Water heeft historisch gezien een cruciale rol gespeeld in de (landschappelijke) ontwikkeling van het gebied, maar ook nu vormt het nog steeds het karakteristieke landschap en speelt het een belangrijke rol voor de economie. Dit maakt een goede waterkwaliteit voor dit gebied van groot belang.

Zoetwater is van groot belang voor ons als drinkwater, maar ook voor ons voedsel, economie en de natuur. Schoon water is belangrijk voor de visserij, de landbouw, de natuur en om fijn te kunnen zwemmen. De Nederlandse wateren zijn de afgelopen jaren veel schoner geworden, maar voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat vormen een hardnekkig probleem. Een te veel aan deze stoffen belemmeren een gezonde ontwikkeling van planten en dieren in het water en maken de drinkwaterbereiding lastig. 

Fosfaat en nitraat komen in oppervlaktewater terecht door de uitspoeling van meststoffen, ongezuiverd rioolwater en ander afvalwater. In grote hoeveelheden kunnen deze nutriënten leiden tot algenbloei, waardoor onder water meer zuurstof verbruikt wordt dan er geproduceerd wordt. Dit zorgt ervoor dat vissen en andere waterdieren afsterven en verdwijnen, wat leidt tot biodiversiteitsverlies. 

De Alblasserwaard

97 watermetingen
door 129 vrijwilligers

In het weekend van 12 tot en met 15 mei 2023 deden 129 vrijwilligers mee aan de WaterBlitz in Alblasserwaard. Met een watertestkit hebben die het nitraat, fosfaat en de troebelheid van het water gemeten. In totaal hebben de vrijwilligers samen 97 watermetingen gedaan. Een geweldig resultaat! 

 

De WaterBlitz was onderdeel van een het internationale programma FreshWaterWatch van Earthwatch Europe waar inmiddels mensen uit dertig landen aan mee doen. Eerdere edities van de WaterBlitz zijn al gehouden in steden als Dublin, Luxemburg en Parijs. Wil je meer informatie over wat een WaterBlitz precies is of ben je benieuwd naar de resultaten van eerdere WaterBlitzen?

Kijk dan hier

Nitraat test

Hoe goed
is de waterkwaliteit?

Ruim 64% van alle watermonsters was van goede waterkwaliteit tijdens de Waterblitz. Daarmee scoort de Alblasserwaard best goed. Tijdens een eerder Watermonster project van Natuur en Milieu bleek namelijk dat door heel Nederland de waterkwaliteit van slechts 20% van alle watermonsters 'goed' was.

Benieuwd naar de resultaten?

Toch moet er ook in de Alblasserwaard nog veel meer gedaan worden om in alle wateren de waterkwaliteit op een goed niveau te krijgen. Deze maatregelen moeten zich vooral richten op de hoeveelheid fosfaat omdat met name fosfaat in verhoogde concentraties aanwezig is.

Hoe nu
verder?

De data van dit jaar zijn een nulmeting en geven inzicht hoe de waterkwaliteit is op dit moment. De data zal de komende jaren gebruikt worden om de verandering in waterkwaliteit te meten. Als we deze data hebben kunnen we zien of de waterkwaliteit de komende jaren, mede door de maatregelen die worden genomen in het gebied, verbeterd. De data kan ook worden gebruikt om metingen die door het Waterschap Rivierenlanden worden uitgevoerd, op een veel kleiner aantal locaties, aan te vullen. De inzichten die hieruit worden opgedaan over locaties met goede en matige kwaliteit, en hun ruimtelijke samenhang, kan worden ingezet om de waterkwaliteit in het gebied verder te verbeteren en hoog te houden. 

Bovenaanzicht van water en bos
Glas water in het bos