WaterBlitz in Alblasserwaard

Water verzamelen voor sampling

We hebben (zoet)water nodig. Niet alleen voor ons drinkwater, maar ook voor ons voedsel en de natuur. Planten en dieren zijn namelijk ook afhankelijk van schoon water. Zoetwater is daarmee één van onze belangrijkste natuurlijke hulpbronnen. Maar het water in sloten, meren, rivieren en de zee is niet altijd schoon genoeg.  Woon je in de Alblasserwaard en ben je nieuwsgierig naar hoe het gaat met de waterkwaliteit? Doe dan mee aan dit wateronderzoek!

Sample mee!

Doe mee met de WaterBlitz Alblasserwaard in het weekend van 12 tot en met 15 mei 2023 en ontdek zelf hoe het gaat met de de waterkwaliteit in de sloten en rivieren in Alblasserwaard. 

Meld je hier aan

 

Waarom
een WaterBlitz?

 

 

 

Door middel van een WaterBlitz hopen we in een korte tijd veel data over de waterkwaliteit van de Alblasserwaard te verzamelen. Met behulp van water testkits, die testen bevatten voor het meten van nitraat, fosfaat en de troebelheid van het water komen we achter de waterkwaliteit van dit gebied. 

Het meten van nitraat en fosfaat helpt ons om te begrijpen welke gebieden onder druk staan door nutriëntenvervuiling. Daarnaast helpt het ons ook om gebieden te vinden waar de waterkwaliteit juist goed is. Hierdoor kunnen we niet alleen werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, maar ook aan het behouden en beschermen van goede waterkwaliteit.

Watersamples nemen
Waterkwaliteit

Waterlandschap
Alblasserwaard

Het waterlandschap in de Alblasserwaard is uniek; bijna nergens in de wereld is de dichtheid aan sloten zo groot als in dit gebied. Water heeft historisch gezien een cruciale rol gespeeld in de (landschappelijke) ontwikkeling van het gebied, maar ook nu vormt het nog steeds het karakteristieke landschap en speelt het een belangrijke rol voor de economie. Dit maakt een goede waterkwaliteit voor dit gebied van groot belang.

Zoetwater is van groot belang voor ons als drinkwater, maar ook voor ons voedsel, economie en de natuur. Schoon water is belangrijk voor de visserij, de landbouw, de natuur en om fijn te kunnen zwemmen. De Nederlandse wateren zijn de afgelopen jaren veel schoner geworden, maar voedingsstoffen zoals nitraat en fosfaat vormen een hardnekkig probleem. Een te veel aan deze stoffen belemmeren een gezonde ontwikkeling van planten en dieren in het water en maken de drinkwaterbereiding lastig. 

Fosfaat en nitraat komen in oppervlaktewater terecht door de uitspoeling van meststoffen, ongezuiverd rioolwater en ander afvalwater. In grote hoeveelheden kunnen deze nutriënten leiden tot algenbloei, waardoor onder water meer zuurstof verbruikt wordt dan er geproduceerd wordt. Dit zorgt ervoor dat vissen en andere waterdieren afsterven en verdwijnen, wat leidt tot biodiversiteitsverlies. 

De Alblasserwaard

Hoe
doe je mee?

De WaterBlitz Alblasserwaard vindt plaats in het weekend van 12 tot en met 15 mei 2023. Je kunt je hieraanmelden. Na aanmelding ontvang je een gratis watertestkit thuisgestuurd om nitraat, fosfaat en troebelheid van het water te meten. Hoe je de testjes uitvoert lees je op de website van EarthWatch EuropeDeze informatie krijg je ook thuisgestuurd wanneer je je aanmeldt. 

Op zaterdag 13 mei zullen er tussen 10:00 en 14:00 experts aanwezig zijn bij de Broekmolen in Streefkerk. Zij zullen daar testkits uitdelen en al jullie vragen beantwoorden. 

 

De WaterBlitz is onderdeel van een het internationale programma FreshWaterWatch van Earthwatch Europe waar inmiddels mensen uit dertig landen aan mee doen. Eerdere edities van de WaterBlitz zijn al gehouden in steden als Dublin, Luxemburg en Parijs. Wil je meer informatie over wat een WaterBlitz precies is of ben je benieuwd naar de resultaten van eerdere WaterBlitzen?

Kijk dan hier

Nitraat test

Wat doen we
met de data?

Jouw data zal met name worden gebruikt om de verandering in waterkwaliteit de komende jaren te monitoren. De data zijn als het ware een nulmeting en geven inzicht hoe de waterkwaliteit is op dit moment. Als we deze data hebben kunnen we zien of de waterkwaliteit de komende jaren, mede door de maatregelen die worden genomen in het gebied, verbeterd. De data kan ook worden gebruikt om metingen die door het Waterschap Rivierenlanden worden uitgevoerd, op een veel kleiner aantal locaties, aan te vullen. De inzichten die hieruit worden opgedaan over locaties met goede en matige kwaliteit, en hun ruimtelijke samenhang, kan worden ingezet om de waterkwaliteit in het gebied verder te verbeteren en hoog te houden. 

 

Bovenaanzicht van water en bos
Glas water in het bos