Jongeren en experts slaan alarm voor biodiversiteit

21 mei 2021
Ed Nijpels neemt het manifest in ontvangst

Gisteren sprak Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg klimaatakkoord) met de denktank JongerenXNaturalis over het belang van biodiversiteit. Vertegenwoordigers Aniek Moonen (Jonge Klimaatbeweging) en Auke-Florian Hiemstra (Naturalis Biodiversity Center) schreven met 60 jongeren en wetenschappers het manifest Tijd voor biodiversiteit, dat meer dan 6000 keer werd ondertekend.

 

JongerenXNaturalis

De denktank JongerenXNaturalis bestaat uit zo’n 60 vertegenwoordigers van Nederlandse jongerenorganisaties, studenten, kunstenaars en wetenschappers van Naturalis. 

Lees meer

Verlies
biodiversiteit

Zaterdag 22 mei is het Wereldbiodiversiteitsdag. Een belangrijke dag, want biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Met een drastische afname van soorten als gevolg.

Auke-Florian Hiemstra: “De Europese Unie heeft deze week hun biodiversiteitsstrategie 2030 gepresenteerd. Ook in Nederland moet biodiversiteit een plek krijgen op de politieke agenda, want het is van levensbelang. Een gezond ecosysteem zuivert ons water en onze lucht, houdt het klimaat in balans, zet afval om in grondstoffen en zorgt voor de bestuiving en bemesting van gewassen. Daarom wordt het verlies van biodiversiteit een enorm probleem voor alle komende generaties.”

JongerenXNaturalis in gesprek met Ed Nijpels

Seat
at the table 

Jongeren maken zich zorgen over de leefbaarheid van de wereld. Met duizenden gingen ze de straat op. Tot op heden is er nog te weinig gedaan met hun zorgen over de toekomst van onze planeet en de staat van de biodiversiteit en het klimaat. Terwijl het eigenlijk een kwestie van kiezen is. Daarom roepen zij de politiek op om nu samen actie te ondernemen.

Aniek Moonen: “Noch de biodiversiteitscrisis, noch de klimaatcrisis kunnen wachten op een nieuw regeerakkoord, of een volgend kabinet. Het is nu tijd voor serieuze en politieke actie. Hiervoor zijn meer instrumenten nodig om de kennis over en waardering voor biodiversiteit te vergroten. Het manifest noemt enkele van deze instrumenten, zoals een ministerie van Klimaat en Biodiversiteit, die de crises een halt zouden kunnen toeroepen. Wat ons betreft kunnen deze geknipt en geplakt worden in het nieuwe regeerakkoord.”

Ed Nijpels en Aniek Moonen in gesprek

Ed Nijpels
nam het manifest in ontvangst

Ed Nijpels: “Ik onderschrijf de boodschap van het manifest; het is in ieders belang biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Nu moeten er afspraken worden gemaakt met alle verantwoordelijke partijen, afspraken waaraan we elkaar moeten houden. Alleen op die manier kunnen we de achteruitgang stoppen. Met het manifest wordt een belangrijk thema aangekaart, waarover het nog veel te weinig gaat in het publieke en politieke debat. Deze crisis heeft een ‘1,5 graad’ van de klimaatverandering nodig: een signaal dat de ernst van het probleem op lange termijn visualiseert. Daarnaast is het nu van belang om onszelf een doel te stellen en daarmee aan de slag te gaan. Ga aan tafel met degenen die verantwoordelijk zijn en maak afspraken met hen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan als onafhankelijke rapporteur de voortgang en status meten. Als een barometer voor de biodiversiteit.”