Anne Schulp hoogleraar vertebratenpaleontologie

20 december 2018
Anne Schulp

Naturalis-onderzoeker Anne Schulp begint per 1 januari 2019 als hoogleraar vertebratenpaleontologie aan de Universiteit Utrecht. Hij gaat deze functie voor 2 dagen per week bekleden. Anne Schulp (1974) blijft daarnaast als onderzoeker verbonden aan Naturalis Biodiversity Center. Het zwaartepunt van zijn onderzoek ligt op de reptielen uit het dinosaurustijdperk.

Anne Schulp

Wetenschappelijk profiel van Anne Schulp

 

Carrière

Na zijn masters’ in Aardwetenschappen (1998) aan de Vrije Universiteit Amsterdam werkte Schulp als paleontoloog/conservator aan het Natuurhistorisch Museum Maastricht. In 2006 rondde hij zijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam af, over mosasauriërs van het Type-Maastrichtien (Laat Krijt). De afgelopen twintig jaar werkte Anne veel in het Midden-Oosten, aan dinosauriërfossielen uit Oman en dinosaurusvoetsporen uit Jemen. Daarnaast heeft hij een groot project lopen in Angola, wat onder meer de nieuwe dinosauriër Angolatitan opleverde, en meerdere nieuwe soorten mosasauriërs, waaronder Prognathodon kianda. Sinds 2013 is Anne Schulp onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center. De ontwikkeling van de nieuwe dinosauruszaal voor het nieuwe museum bracht onder meer de opgraving van een Tyrannosaurus-skelet in Montana (Verenigde Staten) met zich mee, en de ontdekking en opgraving van meerdere Triceratops-skeletten in Wyoming, VS. Naast zijn aanstelling bij Naturalis is Schulp honorair conservator paleontologie van Teylers Museum in Haarlem.

Samenwerking met de Universiteit Utrecht

De leerstoel vertebratenpaleontologie wordt op dit moment bekleed door prof. dr. Jelle Reumer. In 2019 neemt Schulp Reumer’s onderwijstaken over, in de aanloop naar diens emeritaat in 2020. "Ik kijk er bijzonder naar uit om in deze nieuwe functie de band tussen de Universiteit Utrecht, de natuurhistorische musea, en de amateur-fossielenverzamelaars op het vlak van de vertebratenpaleontologie verder te mogen versterken," zegt Schulp over zijn nieuwe positie. "De leerstoel heeft een nadrukkelijk zwaartepunt op het vlak van onderwijs en outreach; gecombineerd met mijn positie als onderzoeker bij Naturalis weet ik zeker dat we de komende jaren in nauwe samenwerking nog meer mooie projecten van de grond zullen krijgen."