Ryan Brewer

Ryan Brewer

Ik ben een promovendus die geïnteresseerd is in de patronen en processen die ten grondslag liggen aan de mondiale plantenbiodiversiteit. Mijn promotieonderzoek behandelt het mysterie waarom sommige plantengroepen soortenrijk zijn, terwijl anderen nauwelijks gediversifieerd zijn. Door zowel functionele eigenschappen (plant- en omgevingseigenschappen) als fylogenetische relaties van verschillende plantengroepen op de Canarische Eilanden te bestuderen, onderzoek ik de rol van deze eigenschappen bij soortvorming en uitsterving.

Keywords

Biogeografie, Eilandevolutie, Fylogenie, Houtvorming op Eilanden, Plantendiversificatie

Ryan Brewer

PhD Student
Functional Traits

ryan.brewer@naturalis.nl

LinkedIn

Research
interest

Eilanden worden al lang beschouwd als natuurlijke laboratoria voor het begrijpen van evolutionaire patronen en processen. De kleinere oppervlaktes ten opzichte van continenten neemt een deel van de complexiteit weg die ten grondslag ligt aan deze patronen en processen.

Er is aangetoond dat verschillende plantenkenmerken van invloed zijn op soortvorming, van zaad- en vruchtmorfologie tot evolutie richting de houtachtige groeivorm. Mijn promotieonderzoek zal een combinatie van herbaria, stamboomreconstructie en paleoklimatologische modellering gebruiken om de diversiteit door de tijd heen en de karakterevolutie van verschillende plantengroepen op de Canarische Eilanden te reconstrueren. Op die manier wil ik de rol van kenmerken bij plantenradiaties bestuderen. In samenwerking met de Universiteit van Groningen zal de gegenereerde data worden gebruikt om een ​​nieuw diversificatiemodel te ontwikkelen, specifiek ontworpen voor eilanden.

Echium in the Canary Islands
Aeonium in the Canary Islands

Current
topics

Key
publications

  • Nic Lughadha, E., … Brewer, R.F.A., … et al. (2020). Extinction Risk and Threats to Plants and Fungi. Plants, People, Planet, 2(5), pp.389-408. https://doi.org/10.1002/ppp3.10146