ABP, SSE Renewables en Naturalis gaan samen werk maken van biodiversiteit op zee

10 oktober 2023
Zeehond

Vandaag hebben Pensioenfonds ABP, SSE Renewables en Naturalis Biodiversity Center een overeenkomst ondertekend om werk te maken van biodiversiteit op zee. ABP en  SSE Renewables doen mee aan de aanbesteding voor windenergiegebied IJmuiden Ver via de coalitie Noordzeker. Naturalis is met een team van meer dan 120 onderzoekers hét onderzoeksinstituut in Nederland op het gebied van biodiversiteit. Noordzeker en Naturalis vinden in elkaar een partner om het belang van biodiversiteit te benadrukken.

Volg onze verhalen

FacebookTwitterInstagramYouTube

Biodiversiteit
serieus genomen

Windenergie is de energiebron van de toekomst; het is schoon, betaalbaar en duurzaam. Daarom wil de Nederlandse overheid dat er veel meer windenergie komt in Nederland, met name op de Noordzee. ABP ondersteunt die wens van harte en is de initiatiefnemer van ‘Noordzeker’, een coalitie die erop gericht is om een groot windpark op de Noordzee te realiseren. “Met Noordzeker hebben we de ambitie om een groot windpark op de Noordzee te exploiteren. Hiermee kunnen we niet alleen zorgen voor een goed pensioen, maar ook voor betaalbare en schone energie voor onze deelnemers en Nederland”, aldus Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter van ABP. “Daarom bundelen Noordzeker en Naturalis Biodiversity Center hun krachten om werk te maken van biodiversiteit, want we willen windenergie die goed is voor mens en natuur”.

Maaike van de Kamp-Romijn, plaatsvervangend algemeen directeur van Naturalis: “Al het leven is afhankelijk van elkaar. Om dat evenwicht te bewaren, onderzoekt Naturalis de biodiversiteit. Er is nog veel onbekend over het leven in en boven de zee. Ook zien we dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in Nederland. We zien in Noordzeker een samenwerkingsverband dat de biodiversiteit serieus neemt. We kijken ernaar uit samen te werken in windpark IJmuiden Ver.” Voor Noordzeker is de samenwerking met Naturalis van groot belang. In de aanbestedingscriteria voor het windgebied IJmuiden Ver stelt de Nederlandse overheid, naast financiële criteria, hoge eisen aan duurzaamheid en ecologie. Noordzeker zal een marktconforme prijs bieden die in het belang is van de 3,1 miljoen pensioendeelnemers van ABP. Noordzeker en Naturalis willen samen maximaal inzetten op bescherming van biodiversiteit en ecologie. De komende maanden zal deze samenwerking verder vormgegeven worden.

Meer informatie

Over Noordzeker
Noordzeker is een initiatief van pensioenfonds ABP, in samenwerking met pensioenbelegger APG en windpark-ontwikkelaar SSE Renewables. Deze coalitie richt zich op het grootschalig opwekken van windenergie op de Noordzee met als doel duurzame energie van en voor Nederland voor een stabiele prijs voor de lange termijn.

Over ABP
Stichting Pensioenfonds ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 3,1 miljoen deelnemers en 474 miljard euro aan vermogen beschikbaar.

Over Naturalis
Naturalis Biodiversity Center is met een team van meer dan 120 onderzoekers hét nationale onderzoeksinstituut van Nederland op het gebied van biodiversiteit. Media kunnen met vragen altijd terecht op naturalis.nl/pers

Over de Foto:
Een grijze zeehond ziet zichzelf in de lens van Getty Images-fotograaf Huw Thomas.