BiodiversityXL Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research

Vrouw achter microscoop

Het verlies aan biodiversiteit is een van de belangrijkste bedreigingen voor de mensheid en heeft een steeds grotere economische en sociale impact. Activiteiten gericht op herstel werken niet altijd. Dat komt omdat in de natuur alles met alles samenhangt. De natuur stopt niet waar ons onderzoek ophoudt. We weten nog lang niet alles over de biodiversiteit in Nederland en de kennis die we hebben is versnipperd. Voor effectief beheer en herstel van biodiversiteit is meer fundamentele kennis nodig van biodiversiteit en de ecologie erachter. Daarom initiëren we een nationale aanpak voor biodiversiteit. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op biodiversityxl.nl. Je kunt je hier ook aanmelden voor updates zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen van het programma BiodiversityXL Live dat elke derde donderdag van de maand om 15.00 uur wordt uitgezonden op YouTube.

Naar BiodiversityXL

Betrokken
partners

Om de kennis over de Nederlandse biodiversiteit te vergroten is een nationale aanpak van het wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Om dat mogelijk te maken hebben Naturalis Biodiversity Center, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ-NWO) en Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-KNAW BiodiversityXL, het Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research opgericht.

NIOZ Waddenzee
Variatie van algen

Waarom
samenwerken

Het doel is om in samenwerking de integrale kennis over de Nederlandse biodiversiteit aanzienlijk te vergroten in alle milieus: op het land, in het zoete en zoute water, en van genen tot en met ecosystemen. Het centrum vormt de kern voor nauwe samenwerking met de universiteiten en kennisinstellingen van Nederland. Zo ontstaat een knooppunt aan kennis over biodiversiteit die voor elke wetenschapper beschikbaar is. De universiteiten zijn daarom expliciet uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.

Verschenen
persberichten