Ruim 18 miljoen euro voor het in kaart brengen van alle biodiversiteit in Nederland Met baanbrekende wetenschappelijke infrastructuur

29 april 2020
Insect op scherm

Binnen vijf tot tien jaar een duidelijk overzicht van alle meercellige flora en fauna in Nederland en een infrastructuur om de soorten te identificeren. Dat is de ambitie van het megaproject ARISE waarbij door NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Koos Biesmeijer, Coördinator van het voorstel, is erg blij: ‘ARISE geeft ons de mogelijkheid meer inzicht te krijgen in hoe voedselwebben en ecosystemen functioneren en in de staat van de biodiversiteit in ons land’.

Het project ARISE bouwt een wereldwijd unieke infrastructuur om alle meercellige soorten flora en fauna binnen Nederland te identificeren en te volgen. De infrastructuur combineert gegevens van eDNA, beeld- en geluidsherkenning en radargegevens om een volledig beeld te vormen van de biodiversiteit in Nederland. Ook internationaal wordt dit initiatief met grote interesse gevolgd. 

Project ARISE kan zeer belangrijk zijn om beleidsmakers, waterschappen, provincies en andere betrokkenen van betrouwbaardere informatie te voorzien op het gebied van biodiversiteit. Bovendien kunnen Nederlandse onderzoekers gebruik maken van de verzamelde informatie. 

 

Volg onze verhalen

Volg hier het nieuws over het museum en het dagelijks werk en nieuwe ontdekkingen van onze onderzoekers.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Een nieuw tijdperk
in soortenherkenning

Edwin van Huis, Algemeen directeur van Naturalis Biodiversity Center, ziet dit als een belangrijke stap. ‘Het verlies aan biodiversiteit is een van de belangrijkste bedreigingen voor de mensheid. We hebben daarom dringend behoefte aan betere instrumenten voor soortherkenning en monitoring van biodiversiteit. Want alleen wanneer we weten wat er is, kunnen we het behouden.’
Volgens Annemarie van Wezel, wetenschappelijk directeur van het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED/UvA), legt ARISE de basis voor een nieuw tijdperk van systematisch ecologisch onderzoek aan biodiversiteit. ‘Op demonstratie-sites zullen we met wetenschappelijke partners de meerwaarde van de infrastructuur laten zien. We zullen  patronen van biodiversiteit en veranderingen daarin beter begrijpen en zo het beheer van biodiversiteit verbeteren.’
Joost Kok, decaan van Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science van de Universiteit Twente, is enthousiast over de ongekende mogelijkheden. In deze infrastructuur worden veel nieuwe inzichten in kunstmatige intelligentie en data science gecombineerd. Tien jaar geleden hadden we dit nog niet kunnen doen.’ Pedro Crous, directeur van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute vult aan: ‘ARISE stelt onderzoekers voor het eerst in staat om elke soort te identificeren, ook de soorten die nog niet eerder zijn ontdekt.’

 

Unieke combinatie:
multidisciplinair samenwerken en integratie van expertise

Nederland heeft al langere tijd een leidende rol in internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van soortenkennis en biodiversiteit. ARISE is vanwege de verschillende technieken die worden gecombineerd heel vooruitstrevend en uniek in de wereld. Het project ARISE maakt het mogelijk soorten snel en semi-automatisch te identificeren, met als basis de referentie collecties van Naturalis en het Westerdijk Institute. De Universiteit van Amsterdam levert expertise over het functioneren van ecosystemen en de Universiteit Twente brengt state-of-the-art data science en kunstmatige intelligentie kennis in. Alle partijen zijn al actief op het gebied van het gebruik van sensoren, eDNA, beeldherkenning, radar, geluid en data science voor soortherkenning.

Toegang tot
de meest geavanceerde near-real-time identificatiedienst

Deze geïntegreerde infrastructuur en faciliteit geeft Nederlandse onderzoekers, natuurbeschermingsorganisaties, overheden en het bedrijfsleven toegang tot de meest geavanceerde, near-real-time identificatiedienst voor monitoring van de biodiversiteit en opsporing van soorten. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden om het functioneren van ecosystemen te begrijpen, trends te ontdekken en om biodiversiteit beter te integreren in de grote maatschappelijke opgaven zoals de circulaire economie, natuur-inclusieve stad en de kringlooplandbouw. 

Noot
voor de redactie

Inmiddels in Arise echt van start. Kijk voor meer informatie op de website.