Recordaantal tellers en bijen tijdens de Nationale Bijentelling

20 april 2020
Nationale Bijentelling 2020

Afgelopen weekend deed een recordaantal mensen mee met de Nationale Bijentelling en bracht een half uurtje tellend in de tuin of op het balkon door. Het weer was mooi, maar vermoedelijk speelde het feit dat mensen door het coronavirus en zonder al teveel verplichtingen thuis zitten ook een grote rol. Het aantal getelde bijen ligt behoorlijk hoger dan de twee voorgaande tellingen. De resultaten van de telling laten onder andere zien dat men gemiddeld bijna veertien bijen en zweefvliegen telt per tuin.  

Volg onze verhalen

Bij Naturalis zijn we dag en nacht bezig om de collectie aan te vullen als rijksmuseum, academisch onderzoeksinstituut en erfgoedinstelling.

FacebookTwitterInstagramYouTube

Minder
Hommels

Net als vorige edities staat de honingbij bovenaan, ook tijdens deze derde Nationale Bijentelling. Op veel plekken in de stad hebben hobby-imkers kasten staan en hun bijen waaieren over de woonwijken uit. Dit jaar staat de rosse metselbij op 2 als meest getelde soort, gestegen van de derde plaats. “Deze soort profiteert onder andere van alle bijenhotels en bijenplanten die afgelopen jaren in de bebouwde omgeving zijn verschenen”, concludeert Vincent Kalkman, entomoloog bij Naturalis en nauw verbonden aan het bijenonderzoek.

Opvallend noemt hij in deze telling dat er vergeleken met vorig jaar relatief weinig hommels zijn gezien. “Vorig jaar viel de telling in een koud weekend. Hommels kunnen daar door hun dikkere vacht veel beter tegen dan andere bijen en werden daarom relatief veel gemeld. Het speelt ook mee dat het al wat langer mooi weer is”, noemt Kalkman. ”Veel hommelkoninginnen zijn al ver gevorderd met hun nest en blijven nu ondergronds om voor hun broed te zorgen, waardoor je ze minder snel op de bloemen ziet. Na drie edities kunnen we nog niet met zekerheid trends vaststellen. Daarvoor moeten we nog een paar jaar doortellen. Wel wijzen de resultaten erop dat het zeker niet slecht gaat met bijen in de stedelijke omgeving. De aandacht van bewoners en gemeenten voor bijen lijkt te helpen.” 

Tijd
en aandacht voor bijentelling

Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis: “Het is mooi om te zien dat jong en oud het afgelopen weekend de tuin is ingedoken om daar bijen te tellen. Mogelijk worden mensen vanwege de situatie met het coronavirus ook bewuster van het belang van de natuur. Uiteraard was het weer mooi voor de telling, en men heeft simpelweg ook meer tijd nu. Andere ‘verplichtingen’ als sport en verjaardagen zijn weggevallen.” Uit heel Nederland zijn resultaten binnengekomen. Koos Biesmeijer: “Dat is precies wat je als onderzoeker wilt. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen noord en zuid, of stad, dorp en platteland. Maar om hier echt iets over te kunnen zeggen, moeten we komende weken gerichter naar de gegevens kijken”. 

Jong en oud telde een recordaantal bijen dit zonnige weekend in hun tuin, moestuintje, op hun balkon of parkje in de buurt.
Jong en oud telde een recordaantal bijen dit zonnige weekend in hun tuin, moestuintje, op hun balkon of parkje in de buurt.

 

Bijen
bedreigd

De Nationale Bijentelling is een jaarlijks terugkerend onderzoek, uitgevoerd door burgers, waarmee wetenschappers inzicht krijgen in de trends van bijenpopulaties in Nederland. Met deze informatie kunnen de bijna 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is, beter worden geholpen. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Daarnaast zijn bijen voedsel voor vogels en zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten.

De organiserende partners van de bijentelling, LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Natuur & Milieu en Naturalis, benadrukken allen het belang van aandacht voor wilde bijen en de bijdrage die iedereen kan leveren aan hun bescherming. Daaronder valt het zorgen voor voedsel voor de bij, het aanplanten van bijvriendelijke planten, het creëren van nestgelegenheid en het tegengaan van gebruik van bestrijdingsmiddelen in zowel de professionele als de particuliere sector.

Over
de Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een project van LandschappenNLIVN NatuureducatieNatuur & Milieu en Naturalis. Het doel is om meer te weten te komen over de stand van de bijen in ons land, waardoor de bij beter kan worden beschermd. De bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Noot
voor de redactie

Voor meer informatie: nationalebijentelling.nl 
Voor vragen of een interviewverzoek met een expert kunt u contact opnemen met communicatie-adviseur Josien Schraverus van Naturalis. 
E: communicatie@naturalis.nl M: +31 6 35112999.